ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թափուր հաստիքների հայտարարություններ

03.06.2024
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.11-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
26.04.2024
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ հաշվապահի (ծածկագիր` 15-33.2-Մ4-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
15.04.2024
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ4-12) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
08.04.2024
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրային ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-18) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
01.04.2024
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ մթնոլորտային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.6-Ղ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
04.03.2024
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.11-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
04.03.2024
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.11-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
08.02.2024
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ անտառային քաղաքականության վարչության մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Մ6-2) (Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի)
29.01.2024
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ հաշվապահի (ծածկագիր` 15-33.2-Մ4-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
29.01.2024
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության իրավաբանական վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
29.01.2024
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-11) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
29.01.2024
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
25.01.2024
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ անտառային քաղաքականության վարչության մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Մ6-2) (Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի)
15.01.2024
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ անտառային քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
15.01.2024
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ անտառային քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
28.11.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրային ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ4-15) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
28.11.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ4-12) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
30.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ հաշվապահի (ծածկագիր` 15-33.2-Մ4-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
30.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
30.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.9-Մ2-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
30.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.9-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
23.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Ղ4-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
23.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ քարտուղարության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.1-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
23.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ անտառային քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
23.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ կլիմայական քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.5-Մ4-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
16.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.11-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
16.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.11-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
16.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ իրավաբանական վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
16.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-11) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
16.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ6-2) (Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի)
02.10.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ6-2) (Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի)
18.09.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ6-2) (Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
18.09.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ միջազգային համագործակցության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.3-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
04.09.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ6-2) (Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի)
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ գլխավոր քարտուղարի (ծածկագիր` 15-Ղ1-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
18.08.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ6-2) (Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի)
14.08.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ քարտուղարության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.1-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
14.08.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.9-Մ2-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
14.08.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.9-Մ2-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
14.08.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
03.08.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ6-2) (Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի)
19.07.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ6-2) (Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի)
10.07.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ6-2) (Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի)
26.06.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության ծրագրերի և գնումների գործընթացի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ2-14) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
26.06.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ անտառային քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
26.06.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրային ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-18) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
26.06.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության Ախուրյանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ5-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
15.05.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.11-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
15.05.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
15.05.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ կլիմայական քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.5-Մ4-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
15.05.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրային ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ4-15) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
02.05.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային քաղաքականության վարչության մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.7-Մ6-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար (Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի)
17.04.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային քաղաքականության վարչության մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.7-Մ6-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար (Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար)
17.04.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Ղ4-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
17.04.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ հաշվապահի (ծածկագիր` 15-33.2-Մ4-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
17.04.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ իրավաբանական վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
17.04.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության Ախուրյանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ3-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
27.02.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ռազմավարական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.2-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
27.02.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.11-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
27.02.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 15-32.13-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
27.02.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-11) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
20.02.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ անտառային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.02.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ քարտուղարության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.1-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.02.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ կենսառեսուրսների կառավարման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.12-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.02.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ անտառային քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.02.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.11-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
05.01.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ3-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
05.01.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-17) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
05.01.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.9-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
05.01.2023
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
19.12.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 15-32.13-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
19.12.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ կլիմայական քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.5-Մ4-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
19.12.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
19.12.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության Ախուրյանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ5-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
21.11.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.3-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
21.11.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.11-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
21.11.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.7-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
21.11.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության Ախուրյանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ3-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
07.11.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ կլիմայական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.5-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
05.09.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ հաշվապահի (ծածկագիր` 15-33.2-Մ4-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
05.09.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ կլիմայական քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.5-Մ4-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
05.09.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
05.09.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-17) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
08.08.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության Արարատյան ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ5-12) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
08.08.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ կլիմայական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.5-Մ2-9) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
08.08.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.7-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
08.08.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ4-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
14.07.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժնի մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ6-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
28.06.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժնի մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ6-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
27.06.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ կլիմայական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.5-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
27.06.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ռազմավարական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.2-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
27.06.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության Ախուրյանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ5-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
02.06.2022
Հայտարարություն՝ մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
16.05.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ2-20) քաղ.ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
16.05.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ֆինանսատնտեսական վարչության ծրագրերի և գնումների գործընթացի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ2-14) քաղ.ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
16.05.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրային ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ2-34) քաղ.ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
16.05.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.7-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
16.05.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ անտառային քաղաքականության վարչության մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Մ6-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության Արարատյան ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ7-10) քաղ․ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
28.04.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ անտառային քաղաքականության վարչության մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Մ6-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
27.04.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության Արարատյան ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ7-10) քաղ․ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
18.04.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության քարտուղարության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.1-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
18.04.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախար. բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.9-Մ2-7) քաղ.ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
18.04.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.2-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
18.04.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության Ախուրյանի ՋՏ կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ5-10) քաղ.ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.04.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային քաղաքականության վարչության մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Մ6-2) քաղ. ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին
12.04.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության Արարատյան ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ7-10) քաղ․ ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին
30.03.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.4-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
30.03.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.11-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
30.03.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության կլիմայական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.5-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
30.03.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-17) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
30.03.2022
Հայտարարություն Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
28.03.2022
Հայտարարություն Մասնագիտական պաշտոնների 7-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
17.03.2022
Հայտարարություն՝ Մասնագիտական պաշտոնների 6-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
14.03.2022
Հայտարարություն՝ Մասնագիտական պաշտոնների 7-րդ ենթախմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին
14.03.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության Հրազդանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ5-9) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
14.03.2022
Հայտարարություն՝ ՇՄՆ ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ4-12) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
14.03.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
07.02.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Ղ4-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
07.02.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ հաշվապահի (ծածկագիր` 15-33.2-Մ4-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
07.02.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.10-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
07.02.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.3-Մ4-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
21.01.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.3-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
21.01.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության քարտուղարության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.1-Մ4-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
21.01.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.7-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
21.01.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության իրավաբանական վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
12.01.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-17) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար ներքին մրցույթ անցկացնելու մասին
12.01.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.4-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
12.01.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.3-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
12.01.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
12.01.2022
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ3-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.12.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.11-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.12.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.5-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.12.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության ծրագրերի և գնումների գործընթացի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ2-19) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.12.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիրը՝ 15-32.9-Ղ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.12.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.3-Մ4-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.12.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-16) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
15.11.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.12-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
15.11.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Ղ4-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
15.11.2021
Հայտարարություն՝ ՇՄ նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Մ2-20) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
15.11.2021
Հայտարարություն՝ ՇՄ նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության Ախուրյանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ5-10) քաղ,ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
15.11.2021
Հայտարարություն՝ ՇՄ նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ4-12) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
09.11.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.13-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
09.11.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.12-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
09.11.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Ղ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
09.11.2021
Հայտարարություն՝ ՇՄ նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրային ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիթորինգի բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-18) քաղ. ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
01.11.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-30) քաղ. ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
01.11.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-31) քաղ. ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
01.11.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության Ախուրյանի ջրավազանային տարածքային կառ. բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր`15-32.1-Մ3-6) քաղ. ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
01.11.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ3-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.09.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.3-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.09.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.2-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.09.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.2-Մ4-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
13.09.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.2-Մ4-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
30.08.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.3-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
30.08.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.8-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
30.08.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության մթնոլորտային քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.6-Մ4-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
30.08.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.2-Մ2-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
23.08.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
23.08.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.10-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
23.08.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության իրավաբանական վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
23.08.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.2-Մ2-11) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
04.08.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.11-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
04.08.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
04.08.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.7-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
04.08.2021
Հայտարարություն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.3-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
28.06.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
28.06.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության կլիմայական քաղաքականության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.5-Մ4-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
23.06.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.3-Մ2-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
23.06.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.3-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
17.03.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.2-Մ2-11) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
17.03.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
17.03.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
12.01.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի (ծածկագիր` 15-Ղ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
19.04.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-11) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
19.04.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության կլիմայական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.5-Մ2-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
19.04.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության քարտուղարության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.1-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին
26.04.2021
Շրջակա միջավայրի նախարարության առաջին բաժնի զորահավաքի գծով ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.4-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին