ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴԵՐՔԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդերքի հաշվետվությունների ԱՐԽԻՎ

«Ընդերքօգտագործման թափոնների գույքագրման արդյունքում առանջնացված՝ շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների նվազեցման առաջնահերթ ծրագրերի իրականացում պահանջող ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների, լքված արտադրական լցակույտերի և խախտված տարածքների ցանկն ու նկարագիրը հաստատեկու մասին»   հրաման N337-Լ 11.10.2019թ.

Մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազա

25.01.2022թ. Տեղեկատվություն ընդերքօգտագործողների կողմից նախատեսվող մշտադիտարկումների հաշվետվությունների վերաբերյալ

14.01.2021թ.  ընդերքօգտագործողների կողմից նախատեսվող մշտադիտարկումների  ամփոփ տարեկան հաշվետվությունների վերաբերյալ
«Զանգեզուր պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ - Ներկայացվում է ընկերության մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն.
«ԼԻՃՔՎԱԶ» ՓԲԸ (նոր անվանումը-«ԷՅՋԻԱՐՍԻ» (Արմենիան Գոլդ Րիսորս Քորփորեյշն) ՍՊԸ) - ի բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.
«ԷՅԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակում - Ներկայացվում է ընկերության մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն
«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲ («ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲ) ընկերության բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաղորդումներ.
«ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼՀԿ» ՓԲԸ
«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ-ի բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.
«ՍԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ» ՓԲԸ
«ԷՆ-ԷՌ-ԷՄ (ՆԵՅՉՐԼ ՌԻՍՈՐՍ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ)» ՓԲԸ
«ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ