ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ենթակա կառույցներ

Կոմիտե
Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ
Պետական հիմնարկ
Փակ բաժնետիրական ընկերություն