ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բյուջետային ծրագրեր/Գնումների պլաններ

Բյուջետային ծրագրեր/Գնումների պլաններ

 

2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ «Շրջակա միջավայրի ոլորտում քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ» ծրագրի 2022 թվականի
գնում պլան-1
գնում պլան-2
գնում պլան-3
գնում պլան-4
գնում պլան-5
գնում պլան-6
գնում պլան-7


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ «Տեխնիկական կարողություննրի ընդլայնում» ծրագրի 2022 թվականի
գնում պլան-1
գնում պլան-2


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ «Սևանա  լճում  և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան  և  խեցգետնի  պաշարների  հաշվառման ծառայություններ» ծրագրի 2022 թվականի

գնում պլան-1


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ «Սևանա  լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրի 2022 թվականի

գնում պլան-1


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տեխնիկական հագեցվածության բարելավման  2021 թվականի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով գնում պլան


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի և սարքավորումներ» ծրագրի 2021 թվականի գնում պլան


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ «Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղում» ծրագրի 2021թ. գնում պլան-2


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ «Շրջակա միջավայրի ոլորտում քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ» ծրագրի 2021 թվականի գնում պլան-16


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի և սարքավորումներ» ծրագրի 2021 թվականի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով 2021 թվականի գնում պլան


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման ծառայություններ» ծրագրի 2021 թվականի գնում պլան


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրի 2021 թվականի գնում պլան