ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդ

«Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի և Փարիզյան համաձայնագրի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդ 

27.11.2023թ.         ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ՓՎ/184-2023
10.07.2023թ.        ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ՓՎ/149-2023
04-06.04.2023թ.  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N5
23.12.2022թ.        ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N4
06.09.2022թ.       ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N3
25.05.2022թ.       ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N2
07.01.2022թ.       ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N1 

Մեղմման և հարմարվողականության հարցերով մշտական  միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ

12.04.2022թ. ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N2 
01.12.2021թ.  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N1 

Կոնվենցիայի ներքո երկրի հաշվետվայնության հարցերով մշտական  միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ

02.12.2021թ.  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N1 

Ֆինանսավորման հարցերով մշտական միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ 

03.12.2021թ. ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N1