ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդ

«Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի և Փարիզյան համաձայնագրի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդ 

07.01.2022թ. ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N1 

Մեղմման և հարմարվողականության հարցերով մշտական  միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ

01.12.2021թ. ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N1 

Կոնվենցիայի ներքո երկրի հաշվետվայնության հարցերով մշտական  միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ

02.12.2021թ.  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N1 

Ֆինանսավորման հարցերով մշտական միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ 

03.12.2021թ. ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N1