ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարություն

ՌՈՄԱՆՈՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Նախարար
ՌՈՄԱՆՈՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 / ընդունարան՝  (+374 11) 818-501, (+374 10) 52-10-99 / Էլ-հասցե՝ romanos.petrosyan@gov.am, r.petrosyan@env.am /
Նախարարի մամուլի քարտուղար
Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ