ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Համակարգի կազմակերպություններ/Գնումների պլաններ

Համակարգի կազմակերպություններ/Գնումների պլաններ2023թ.«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան 1
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան 2 


«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ՄԱԿ
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Սնդիկ
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԳՄՍՆ
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ՀՕԿ
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Փարիզ

Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ պայմանով


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 2


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 2
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 3
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 4 
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 2
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 3
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ 2
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ 3


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան 1
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան 2
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 2
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ 2


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ


«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական ՓԲԸ-ի 2023 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 2
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 3


2022թ.

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան 1
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան 2


«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան 1
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան 2
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 2
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ՄԱԿ
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Սնդիկ 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Սնդիկ 2
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԳՄՍՆ
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԳՄՍՆ
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ՀՕԿ
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Փարիզ


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 2
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 3
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 4


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան 1
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան 2
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան 3
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 2
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 3
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 4
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 5
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 6

Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 1
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական 2

Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ


«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական ՓԲԸ-ի 2022 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական
2021թ.
«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական ՓԲԸ-ի 2021 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական


2021թ.
«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական


2021թ.
«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ


2021թ.
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ


2021թ.
«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ


2021թ.
«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ


2021թ.
«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ ԿԲՀ


2021թ.
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական


2021թ.
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան կապիտալ
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Ձեռնարկատիրական
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Յունիդո
Այլ միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան՝ Սնդիկ


2021թ.
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականին կատարվելիք գնումների պլան
Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք գնումների պլան