ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ

Սևանա լճում արդյունագործական նպատակներով ձկան և խեցգետնի որսի իրականացման պայմանագրերի կնքման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն, 2022թ.

Դիմում

Հայտ

2022թ. 2-րդ եռամսյակի ընթացքում Սևանա լճում սիգ ձկնատեսակի արդյունագործական նպատակով կնքվել է 567 պայմանագիր` 295798 կգ: