ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ազգային եվ միջազգային քաղաքականություն

ԲԱԶՄԱԿՈՂՄ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ 

ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիա
    Ուժի մեջ է մտել 1994 թվականին
    Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է 1993թվականին (վավերացվել է 192 երկրի կողմից)

Կիոտոյի արձանագրություն
    Ուժի մեջ է մտել 2005 թվականին
    Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է 2002թվականին (վավերացված է 163 երկրի կողմից) 

Կիոտոյի արձանագրության Դոհայի փոփոխություն  
    Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է Կիոտոյի արձանագրության Դոհայի փոփոխությունը  2017 թվականին
 
Փարիզյան համաձայնագիր
   Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է Փարիզյան համաձայնագիրը  2017 թվականին (վավերացված է 189 երկրի կողմից)

Մոնրեալի արձանագրության Կիգալիի փոփոխություն  
    Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է Մոնրեալի արձանագրության Կիգալիի փոփոխությունը  2019 թվականին


ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՄ ՀԵՏ

ԵՄ կանաչ համաձայնագիր 
  Միջոցառումների փաթեթ, որը վերաբերվում է ՋԳ արտանետումների կրճատմանը, գերժամանակակից հետազոտությունների և նորարարությունների իրականացման համար ներդրումներին, բնական միջավայրի պահպանմանը և այլն: 

 

ClimaEast 
  
2012-2016թթ. իրականացված ծրագիրն ուղղված է եղել կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության մոտեցումների մշակմանը՝ քաղաքական և ծրագրային մոտեցումներով: 
 

Քաղաքապետերի համաձայնագիր 
   
Տեղական մակարդակում կլիմայական և էներգետիկ ոլորտի գործողությունների խոշորագույն շարժում, որին Հայաստանից մասնակցվում են 27 համայնքներ: 
 

EU4Climate
  Օգնում է կառավարությաւններին քայլեր ձեռնարկել կլիմայի փոփոխության դեմ և զարգացնել ցածր ածխածնայի և կլիմայակայուն տնտեսությունների, օժանադակում է երկրներին կյանքի կոչել Փարիզյան համաձայնագիրը և բարելավել կլիմայական քաղաքականությունները և օրենսդրությունները:
    
Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության և ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ     պետությունների միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրիր


ԱԶԳԱՅԻՆ

04 նոյեմբերի 2021 թվականի N 894-Ա ՀՀ փոխվարչապետի որոշում 
Միավորված ազգերի կազմակերպության «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի և Փարիզյան համաձայնագրի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհրդին կից մշտական միջգերատեսչական աշխատանքային խմբեր ստեղծելու և դրանց կազմերն ու աշխատակարգը հաստատելու մասին

13 մայիսի 2021 թվականի N 749-Լ Որոշում 
Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիրը և 2021-2025 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին

22 ապրիլի 2021 թվականի N 610-Լ  Որոշում  
Փարիզյան համաձայնագրի ներքո հայաստանի հանրապետության 2021-2030 թվականների ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունները հաստատելու մասին

10 սեպտեմբերի 2015 թվականի  N 41 ՀՀ կառավարության նիստի արձանգրության քաղվածք
ՄԱԿ-Ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի ներքո հայաստանի հանրապետության ազգային մակարդակով սահ¬մանված նախատեսվող գործողություններին/ ներդրումին» հավանություն տալու մասին

2 հոկտեմբերի 2012 թվականի N 955-Ա Որոշում
ՄԱԿ-Ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհրդի կազմը և աշխատակարգը հաստատելու մասին