ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

«Սիսիանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի 2021-2030 թթ․ կառավարման պլան
«Ճամբարակի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի կառավարման պլան 2021 – 2030թթ