ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Համակարգի կազմակերպությունների նախահաշիվներ

Համակարգի կազմակերպությունների նախահաշիվներ

2021թ.
«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ

Նախահաշիվ-2


2021թ.
«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1


2021թ.
«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-3


2021թ.
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-3


2021թ.
«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-3


2021թ.
«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-2


2021թ.
«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-4


2021թ.
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-3


2021թ.
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-3


2021թ.
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ.
Նախահաշիվ-4