ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Համակարգի կազմակերպությունների նախահաշիվներ

Համակարգի կազմակերպությունների նախահաշիվներ


2023թ.«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ.
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-
2


«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2

Նախահաշիվ-3


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2

Նախահաշիվ-3


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2


«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի 2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ 2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության
Նախահաշիվ 12022թ.«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ 2022 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության
Նախահաշիվ 1


«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1


«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3


«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ.
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-22021թ.
«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության
Նախահաշիվ 1

Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3


2021թ.
«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
 


2021թ.
«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2

Նախահաշիվ-3
Նախահաշիվ-4


2021թ.
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3
Նախահաշիվ-4


2021թ.
«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3
Նախահաշիվ-4
Նախահաշիվ-5
Նախահաշիվ-6


2021թ.
«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3

Նախահաշիվ-4
Նախահաշիվ-5


2021թ.
«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2

Նախահաշիվ-3

Նախահաշիվ-4

Նախահաշիվ-5
Նախահաշիվ-6


2021թ.
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2

Նախահաշիվ-3

Նախահաշիվ-4

Նախահաշիվ-5


2021թ.
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3
Նախահաշիվ-4
Նախահաշիվ-5
Նախահաշիվ-6


2021թ.
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ.
Նախահաշիվ-1
Նախահաշիվ-2
Նախահաշիվ-3
Նախահաշիվ-4
Նախահաշիվ-5
Նախահաշիվ-6
Նախահաշիվ-7