ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամաշնորհի պայմանագրեր եվ հաշվետվություններ

Դրամաշնորհի պայմանագրեր և հաշվետվություններ

2023թ.Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-23/01 դրամաշնորհի պայմանագիր

Հաշվետվություն-1


 Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-23/02 դրամաշնորհի պայմանագիր

Հաշվետվություն-1


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-23/03 դրամաշնորհի պայմանագիր

Հաշվետվություն-1


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-23/04 դրամաշնորհի պայմանագիր 

Հաշվետվություն-1


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-23/05 դրամաշնորհի պայմանագիր

Հաշվետվություն-1


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-23/06 դրամաշնորհի պայմանագիր

Հաշվետվություն-1


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-23/07 դրամաշնորհի պայմանագիր

Հաշվետվություն-1


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-23/08 դրամաշնորհի պայմանագիր

Հաշվետվություն-1


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-23/09 դրամաշնորհի պայմանագիր

Հաշվետվություն-1


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ին աջակցության տրամադրում N ՇՄՆ-ԴՇ-23/10 դրամաշնորհի պայմանագիր

Հաշվետվություն-1


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման» հիմնադրամի N ՇՄՆ-ԴՇ-22/11 դրամաշնորհի պայմանագիր


«Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն» հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղը»-ի N ՇՄՆ-Ն-23/01 նվիրաբերության պայմանագիր 2022թ.


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-22/01 դրամաշնորհի պայմանագիր
Հաշվետվություն-1

Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-22/02 դրամաշնորհի պայմանագիր

Համաձայնագիր N 1 N ՇՄՆ-ԴՇ-22/02 դրամաշնորհի պայմանագրի
Համաձայնագիր N 2 N ՇՄՆ-ԴՇ-22/02 դրամաշնորհի պայմանագրի
Համաձայնագիր N 3 N ՇՄՆ-ԴՇ-22/02 դրամաշնորհի պայմանագրի

Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-22/03 դրամաշնորհի պայմանագիր
Համաձայնագիր N 1 N ՇՄՆ-ԴՇ-22/03 դրամաշնորհի պայմանագրի
Համաձայնագիր N 2 N ՇՄՆ-ԴՇ-22/03 դրամաշնորհի պայմանագրի

Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-22/04 դրամաշնորհի պայմանագիր

Համաձայնագիր N 1 N ՇՄՆ-ԴՇ-22/04 դրամաշնորհի պայմանագրի

Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-22/05 դրամաշնորհի պայմանագիր

Համաձայնագիր N 1 N ՇՄՆ-ԴՇ-22/05 դրամաշնորհի պայմանագրի

Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-22/06 դրամաշնորհի պայմանագիր

Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-22/07 դրամաշնորհի պայմանագիր

Համաձայնագիր N 1 N ՇՄՆ-ԴՇ-22/07 դրամաշնորհի պայմանագրի

Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-22/08 դրամաշնորհի պայմանագիր

Համաձայնագիր N 1 N ՇՄՆ-ԴՇ-22/08 դրամաշնորհի պայմանագրի

Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-22/09 դրամաշնորհի պայմանագիր

Համաձայնագիր N 1 N ՇՄՆ-ԴՇ-22/09 դրամաշնորհի պայմանագրի

Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման» հիմնադրամի N ՇՄՆ-ԴՇ-22/10 դրամաշնորհի պայմանագիր


Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ին աջակցության տրամադրում N ՇՄՆ-ԴՇ-22/11 դրամաշնորհի պայմանագիր


«Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն» հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղը»-ի N ՇՄՆ-Ն-22/01 նվիրաբերության պայմանագիր 2021թ.
Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-21/10 դրամաշնորհի պայմանագիր
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


2021թ.
Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-21/09 դրամաշնորհի պայմանագիր
Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


2021թ.
Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-21/08 դրամաշնորհի պայմանագիր
Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


2021թ.
Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-21/07 դրամաշնորհի պայմանագիր
Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


2021թ.
Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-21/06 դրամաշնորհի պայմանագիր
Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


2021թ.
Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-21/05 դրամաշնորհի պայմանագիր
Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


2021թ.
Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-21/04 դրամաշնորհի պայմանագիր
Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


2021թ.
Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-21/03 դրամաշնորհի պայմանագիր
Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


2021թ.
Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի N ՇՄՆ-ԴՇ-21/02 դրամաշնորհի պայմանագիր
ՇՄՆ-ԴՇ-21/02 դրամաշնորհի պայմանագրի փոփոխություն-1
ՇՄՆ-ԴՇ-21/02 դրամաշնորհի պայմանագրի փոփոխություն-2
Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


2021թ.
Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի N ՇՄՆ-ԴՇ-21/01 դրամաշնորհի պայմանագիր
ՇՄՆ-ԴՇ-21/01 դրամաշնորհի պայմանագրի փոփոխություն-1
Հաշվետվություն-1
Հաշվետվություն-2
Հաշվետվություն-3
Հաշվետվություն-4


2021թ.
«Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն» հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղը»-ի N ՇՄՆ-Ն-21/01 նվիրաբերության պայմանագիր