ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Եզրակացությունների արխիվ 2017թ.

30.10.2017թ. Եզրակացություններ

1.<<Կոտայքի և Գեղաքունիքի ԿԿԹԿ>> ՍՊԸ /Կոտայքի և Գեղաքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի կազմակերպման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 

06.09.2017թ. Եզրակացություններ

1. «Արինչո» ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ակունքի տուֆի հանքավայրի հյուսիս-արևմտյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
2. <<ԲՆԱՔԱՐ ՏՈՒՖ>> ՍՊԸ / ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի տուֆի հանքավայրի արևելյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
3. <<Քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ>> ԲԲԸ /  ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
4. «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան>> ՍՊԸ / ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 2/54 (1K) հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
5. <<ԱՐԹՎԱՆ>> ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի երրորդ տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
6. <<Ախուրյանի Կոոպշին>> ՍՊԸ / ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուտի անդեզիտաբազալտների երևակման Կառնուտ 1 տեղամասում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
7. <<Գառնիի քարերի սիմֆոնիային մոտեցնող>> և <<Խոսրովի անտառ>> պետական արգելոցի այցելուների կենտրոնից դեպի Գառնիի քարերի սիմֆոնիա տանող գործող ճանապարհների վերականգնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
8. <<ԳԵՈՌԵՅԴ>> ՓԲԸ / ՀՀ Սյունիքի մարզի Մուցքի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակման շրջանում 2017-2019թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
9. <<Գևլեռ>> ՍՊԸ / Կապանի պղնձի հանքավայրի կենտրոնական հանքի նոր տրանսպորտային հանքուղու ելքից հանքայնացված ջրի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
10. <<Գոլդեն լենդ>> ՍՊԸ /  ՀՀ Սյունիքի մարզի Արևիսի բազմամետաղային հանքային դաշտում 2017-2020թթ ընթացքում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
11. <<Մաստարա>> ԱԿ / ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի երեխաների (Վիենի) զբոսայգու, Գորիսի երիտասարդների զբոսայգու, Գորիսի (Վարարակն) գետի աջափնյա հատվածի վերակառուցում, Գորիս քաղաքի պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
12. <<Գրին Փաուր>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Մեղրի 2>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
13.<<Իջևանի գինու կոնյակի գործարան>>ՓԲԸ / ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Աղդանի (Ակնաղբյուրի) ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1PC հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
14. <<Կողբաքար>> ՍՊԸ Հարճիշս-Պտղավանի ԱԿԽ հանքավայրի բացահանքի շահագործման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
15. <<110կվ Լալվար և Նոյեմբերյան օդային գծի տեղափոխում նախագծի>>  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
16. <<Մետալս Մայնինգ Գրուպ>> ՍՊԸ / Շամբի բազմամետաղների հանքերևակման տեղամասում 2017-2020թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
17. <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի>> ՍՊԸ / <<Սպառողական հատկությունները կորցրած կապարե կուտակիչների պահեստ>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
18. <<Մովարթստուդիո>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Երևանի քաղաքի Գ. Ստեփանյանի անվան թիվ 135 հիմնական դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
19. <<ՍԵՎ ՏՈՒՖ>> ՍՊԸ / ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի բազալտի երևակման տարածքի 2017-2018թթ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեեցության նախնական գնահատման հայտ
20. Շ. Մկրտչյան Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Արշակունյաց 127/19 հասցեում գտնվող արտադրական մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
21. «Տաթևիկ-3» ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կաքավաձորի տուֆերի հանքավայրի Ներքին Բազմաբերդի տեղամասի տարածքում 2017-2018թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
22. <<ՀԳՆՔ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ / <<Որոտան-7>> ՓՀԷԿ-ի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ
23. <<ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված <<Զորաց քարեր>> հուշարձանի մերձակա տարածքում զբոսաշրջային գոտու ստեղծման աշխատանքային նախագծի նախնական գնահատման հայտ
24. <<Բարձրավորլտ էլեկտրացանցեր>> ՓԲԸ / <<Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր>> ՊՈԱԿ-ի <<Արևիք>> ԱՊ Բողաքար գետի ափին հարող 4.26 հա տարածքի անտառապատման նախագծի նախնական գնահատման հայտ
25. <<Քեմփ Վենչուրս>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Ստեփանավանի թիվ 3 հիմնական դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ


06.07.2017թ. Եզրակացություններ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանա լճի Բերդկունք համայնքին հարող հատվածում Սևանի իշխանի աճեցման ցանցավանդակային տնտեսության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Սևան Ակվա>> ՓԲԸ

Կարճաղբյուր համայնքի ձկնաբուծական համալիրի սելեկցիոն տն տեսության, բացօթյա ավազանների և դրան պատկանող ենթակառուցվածքների կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Սևանի իշխան>> ՓԲԸ

 Լիճվազ-Թեյի ոսկու հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն (եզրակացություն)


15.06.2017թ. Եզրակացություններ

<<Սպառողական հատկությունները կորցրած կապարե կուտակիչների պահեստ>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Աղդանի (Ակնաղբյուրի) ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1PC հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


28.04.2017թ. Եզրակացություններ
<<Նարվանա>> ՍՊԸ
<<Կրիվոյշին>> ՍՊԸ
<<Վալոդյա Գրիգորյան>> ՍՊԸ
<<Վարդան Աղբյուր>> ՍՊԸ
<<Մայն Ինվեստ>> ՍՊԸ
<<Գրին Փաուր>>ՍՊԸ
<<Ֆուլ Սթոուն>>ՍՊԸ
<<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>>- Խոր Վիրապ
<<Լիլի Արման>>ՍՊԸ
<<Էդգար Արման>>ՍՊԸ
Վազաշեն ՕԳ
<<Վագ Քար>>ԱՊԸ
<<Սահակ -1>>ՍՊԸ
<<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ Դվին


17.02.2017թ. Եզրակացություններ
<<Ռենկո Արմէստեյտ>> ՍՊԸ - Երևանում նոր համակցված շոգեգազային ցիկլով ՀՇԳՑ էլեկտրակայանի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն  
<<Մառա և դուստրեր>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Ռաֆայել Իշխանյանի անվան Երևանի թիվ 153 դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
<<Ինջիներինգ Էվրոս>> ՍՊԸ - Նոր Խարբերդի Մ. Ղազարյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<ՄԼ Մայնինգ>> ՍՊԸ – Արտենիի պեմզային ավազների հարավային տեղամասի տարածքում 2017-2019թթ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<ՄԼ Մայնինգ>> ՍՊԸ – Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի շահագործման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Այրն Մայնինգ>> ՍՊԸ -  ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի երկաթի երևակումում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<Ջրտուք>> ՍՊԸ - <<Վեդիի ջրամբարի կառուցում Արարատյան հարթավայրի ոռոգման համար>> աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
<<Սթոուն Գրուպ>> ՍՊԸ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի 7-C1-II ենթաբլոկի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Օբսիդիան Սթոն>> ՍՊԸ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագածավանի օբսիդիանի երևակման <<Վանակատ>> տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<Սամվել-Արտյոմ>> ՍՊԸ - ՀՀ Արարատի մարզի Արտավազդի օնիքսանման մարմարի, տրավերտինի և գունավոր փշրաքարերի հանքավայրի տրավերտինի հյուսիս-արևմտյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
«Մխիթար պապիի թոռնիկներ» ՍՊԸ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ակունքի տուֆի հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Կիր-Քար>> ՍՊԸ - ՀՀ Շիրակի մարզի Ջաջուռի կրաքարերի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Ամրիտամ>> ՍՊԸ - <<Գնդեվանք-1>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ


15.02.2017թ. Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլանի 2017-2022թթ. միջոցառումների ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն / <<Գեոինֆո>> ՍՊԸ
եզրակացություն