ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Եզրակացությունների արխիվ 2019թ.

1.    «2020 ԱՐԱԲԿԻՐ»  ՍՊԸ Արաբկիր վարչական շրջանի Ա. Խաչատրյան փողոց 3/4, 3 ԿՋՀ և 1/5 բնակելի տուն հասցեներում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ
2.    «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ «Ասբեստի թափոնների տեղադրման տեղամասի կառուցման» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն 
3.    «Մառա և դուստրեր» ՍՊԸ «Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի շենքի ուժեղացման, վերակառուցման  և նոր մասնաշենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
4.  «ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ Սյունիքի մարզի Լեռնաձորի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքերևակումում  2019-2021թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
5.    «Էյջ Ընդ Էռ Ֆելզիտ» ՍՊԸ Ծաթեր-Կաչագանի ֆելզիտային տուֆերի հանքավայրից օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
6.    «Մեծ Մասրենի» ՍՊԸ Ծաղկաձոր համայնքի գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
7.    «ԷԴՄԵՏ» ՍՊԸ «Ալյումինի և պղնձի վերամշակման արտադրամասի» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
8.    «Էկոլոգիա Վ.Կ.Հ» ՍՊԸ Թափոնների ոչնչացման համալիրի ընդլայնման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
9.    «Հայքար» ՍՊԸ Սարատովկայի բազալտների հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
10.   «Արմենիա Վայն Գործարան» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Իսակովի պողոտա 11 հասցեում նախատեսվող կառուցապատման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
11.   «Ալիանս 64»  ՍՊԸ Աջափնյակ վարչական շրջանի Ֆուչիկի փողոցի 1/1 և 1/2 հասցեներում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
12.   «Կառա» ՍՊԸ Տավուշի մարզի Ֆրոլովա Բալկա ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1M հորատանցքից հանքային ջրի արդյունահանման  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
13.  «Մանիսա» ՍՊԸ Սյունիքի  մարզի Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի երևակման «Մանիսա» տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով 2019-2020 թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական   ուսումնասիրության  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ
14.   «Գեոքարտնախագիծ» ՍՊԸ Կոտայքի մարզի Պտղնի համայնքի գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
15.   «Արթուր-Տարոն» ԲԲԸ Լալվարի տուֆաավազաքարերի հանքավայրի արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
16.   «Լույս Գազ» ՍՊԸ Չարենցավանի խճուղի N 14 և 16 հողամասերում ավտոգազալցաճնշակայանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
17.   «Հայնախագիծ» ԲԲԸ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու ԲԿ ՓԲԸ-ի նոր շենքի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
18.   «Հայնախագիծ» ԲԲԸ Վայոց ձորի մարզային նոր հիվանդանոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
19.   «Ասքմեդ դիզայն» ՍՊԸ Հակոբ Կոջոյան թիվ 15 կրթահամալիրի շենքի վերակառուցման և նոր մասնաշենքի  կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
20.  «Զարկ» ՍՊԸ Արտատեղի գրանոդիորիտների հանքերևակման տեղամասում 2019-2020թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման  հայտ
21.   Մայիս Հարությունյան /Գոռ Հարությունյան/ Տաթև համայնքում ճոպանուղու (զիպլայնի) կառուցման և զբոսաշրջային կենտրոնի կազմակերպման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
22.  «Արմենիան Ֆյուչր» ԲՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի Լուսագյուղ գյուղի գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
23. «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ «Քոնտուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի «Սպանդարյան ՀԷԿ-ի տարածքում վտանգավոր թափոնների պահեստավորման տեղամասերի վերակառուցում» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն 
24.   «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ «Քոնտուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի «Շամբ ՀԷԿ-ի տարածքում վտանգավոր թափոնների պահեստավորման տեղամասերի վերակառուցում» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն
25.   Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի թանգարանացում և հարակից տարածքների բարեկարգման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
26.   «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ «Քոնտուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի «Տաթև ՀԷԿ-ի տարածքում վտանգավոր թափոնների պահեստավորման տեղամասերի վերակառուցում» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն
27.  «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ «Քոնտուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի Գորիսի գլխամասային գրասենյակի տարածքում վտանգավոր թափոնների պահեստավորման տարածքների վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն

19.08.2019թ.

1.    «Բազալտ 7» ՍՊԸ Անգեղակոթի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
2.    «Վալոդյա Գրիգորյան» ՍՊԸ Մերձավանի քարամշակման արտադրամասի նախատեսման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվութուն 
3.    «Վ. Է. Վ.» ՍՊԸ Տավուշի մարզի Հովքի քաղցրահամ ջրի թիվ 1 և 2 աղբյուրների հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
4.    «Սամ. Կար. Քար» ՍՊԸ Հուշակերտի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
5.    «Քրոսրոադս» միջազգային բարեգործական հիմնադրամ «Պիոներ» պատանեկան ճամբարի ճաշարանային և ժամանցային կենտրոնի մասնաշենքի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
6.    «ՆՕՄ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ Երևանի Հակոբ Կարապենցի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոցի  կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
7.    «Լիճք» հանքային ջրերի գործարան»  ՍՊԸ     Գեղարքունիքի մարզի Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 2p հորատանցքի շահագործման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
8.    «Նոյ-Լենդ» ՓԲԸ Չկալովկա համայնքի ափամերձ հանգստի գոտու տարածքում հյուրանոցի և խոհանոցային մասնաշենքի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
9.    «ՍՏ ԱՐՏ» ՍՊԸ «Արենի Ուայն Ռեզորթ» հյուրանոցային համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
10. «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ Մասիսի տարածաշրջանի (Արարատ-1, Արարատ-2, Արարատ-3) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի (ՄՄՀՏՊՓ) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
11.    «Բազալտ» ԱԿ Արամուսի բազալտների հանքավայրի Բազալտ տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
12.    «Ագարակի ՀԷԿ» ԱԿ Ագարակի դոլերիտային բազալտների հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
13.    «Ագրա» ՍՊԸ Ագրակի տուֆերի երևակման տեղամասում 2019թ. ընթացքում կատարվելիք  օգտակար հանածոյի  երկրաբանական ուսումնասիրության  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ
14.    «Դանսառ» ՍՊԸ Գյուլիբուլախի տուֆերի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
15.    «ԼԵՎՈՒՇ» ՍՊԸ Կոտայքի մարզի Կամարիսի բազալտների հանքավայրի երկրորդ տեղամասի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
16.    «Նարիպրոֆ» ՍՊԸ Սյունիքի մարզի Նռնաձորի պղինձ-ոսկեբեր հանքերևակման տարածքում 2019-2021թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների կատարման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
17.    «ՈՒՐԱԼ ԱՐՆԱՇ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ Շիրակի մարզի  Ջրաձորի կավային ապարների երևակման տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
18.    «Արարէ» ՍՊԸ  Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան, Լենինգրադյան փողոց 21/13 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ  բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
19.    «Ակո-Տուֆ» ՍՊԸ Լուկաշինի տուֆերի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
20.    «ՍԻՍԻԱՆ-ՇԻԿ» ՓԲԸ Հացավանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
21.    «Հույս-Մոտոր»  ՍՊԸ Բանեցրած թթվային մարտկոցների հավաքման, պահեստավորման, վնասազերծման, օգտահանման և տեղափոխման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
22.    «Էֆարվի Մասրիկ» ՓԲԸ «Մասրիկ 1» արևային կայանի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
23.   «ԳԼՈՄՄԱ» ԱԿ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցի կառուցման նախագծի փոփոխության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
24.   «Սահակյանշին» ՓԲԸ Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Հայկ Հովսեփյան փողոց, հ.31 և հ.31/2 հասցեներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
25.   «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ «Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղում Գագիկ Բատիկյանին պատկանող տարածքի 0.22կվ  էլեկտրամատակարարում» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա  ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
26.  «2020 ԱՐԱԲԿԻՐ»  ՍՊԸ Արաբկիր վարչական շրջանի Ա. Խաչատրյան փողոց 3/4, 3 ԿՋՀ և 1/5 բնակելի տուն հասցեներում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
27.  «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ «Ասբեստի թափոնների տեղադրման տեղամասի կառուցման» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն 


ՏԵՂԵԿԱՆՔ  «Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտային հանքավայրի շահագործման» նախագծի լրացուցիչ գնահատման ուղղությամբ տարվող շարունակական աշխատանքների վերաբերյալ 
հավելված 1,  հավելված 2


29.05.2019թ.
1.    «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ «Հայաստան էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի «Կոտայք» 110/6Կվ ենթակայանի յուղահեռացման  համակարգի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
2.    «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ «Հայաստան էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի  «Հարավային» 110/6 Կվ ենթակայանի յուղահեռացման համակարգի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման  հայտ
3.    «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ «Հայաստան էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի «Ավան»110/10 Կվ ենթակայանի յուղահեռացման  համակարգի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
4.    «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ «Հայաստան էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի «Նաիրիտ» 110/35/6(10) Կվ ենթակայանի յուղահեռացման համակարգի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 
5.    «Արտքոմփանի» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մամիկոնյանց 58/5 հասցեում բնակելի շենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 
6.    «Շողագա» ՍՊԸ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի (Ծակքարի) պեռլիտային ավազի հանքավայրի 2-րդ տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
7.    «Նյու Իդա» ՍՊԸ ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաղբյուրի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1/87 և 2/87 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
8.    «ՄԵԳԱՇԻՆ» ՍՊԸ Ջրվեժի բազալտների հանքավայրում օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
9.    «Մերուժ և Էլեն» ՍՊԸ Եղնիկի տուֆերի հանքավայրի հարավային տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
10.   «Վառմաշ» ՍՊԸ Տավուշի  մարզի  Խաշթառակի ավազակոպճային խառնուրդի երևակումում 2019թ. ընթացքում երկրաբանական ուսումնասիրության  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ
11.   «Ավ Սթոնե» ՍՊԸ Արագածոտնի  մարզի  Կաթնաղբյուրի տուֆերի   հանքավայրի«Սիփան» տեղամասի հանքերևակումում  2018-2020 թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական   ուսումնասիրության  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ
12.    «Էկո Ագրո» ՍՊԸ Կոտայքի մարզի Քարաշամբի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 6/80 հորատանցքից հանքային ջրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
13.  «Էյ Յու Գրուպ» ՍՊԸ Վազաշենի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակման (Կարմիր քարի, Ժանգոտ ձորի և Ադուլյարային մետասոմատիտների) տեղամասում 2019-2021թթ. ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
14.    «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ  «Հայաստան էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի «Կանթեղ»110/6 Կվ ենթակայանի յուղահեռացման  համակարգի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
15.    «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ  «Հայաստան էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի «Քարհանք»110/10 Կվ ենթակայանի յուղահեռացման  համակարգի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
16.    «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ  «Հայաստան էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի «Արեշ-2»110/35/10 Կվ ենթակայանի յուղահեռացման  համակարգի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
17.    «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ  «Հայաստան էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի «Կիրճ»110/6 Կվ ենթակայանի յուղահեռացման  համակարգի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
18.    «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ  «Հայաստան էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի «Մաշտոց»110/10 Կվ ենթակայանի յուղահեռացման  համակարգի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
19.    «Զանգված» ՍՊԸ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի (Սյունիք - 4) համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
20.    «Զանգված» ՍՊԸ Սյունիքի մարզի Գորայք համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-6) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
21.    «Զանգված» ՍՊԸ Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-7) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
22.    Քաղաքացի Հ. Հակոբյան Սևանի թերակղզու տարածքի հանգստյան գոտում առևտրի և սպասարկման օբյեկտի վերակառուցման և վերահատակագծման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
23.    «Էկոսիստեմա» ՍՊԸ «Բանեցված թթվային մարտկոցների հավաքում, պահեստավորում/պահում և փոխադրում» նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
24.    «Ագապե» ՍՊԸ  ՀՀ 6-րդ պայմանական տարածքում /Սյունիքի մարզի Կապան համայնք/ նավթի և բնական գազի երկրաբանական  ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
25.    «Արեգ Պլյուս» ՍՊԸ Նորաշենի պեմզայի  հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
26.    «Մեծն Հովնան» ՍՊԸ Արաքսավանի ավազի և կոպճի հանքավայրի Մեծն Հովնան տեղամասի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
27.    «Ջոինթ Քոնսթրաքշնս» ՍՊԸ Նոր-Նորք վարչական շրջանի Նանսենի փողոց 24 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենքի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


11.03.2019թ.
1.    «Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված  Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր. Տրանշ 2 Աշտարակ-Թալին ճանապարհի ուղեծրի փոփոխության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
2.    «ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում» հասարակական կազմակերպության կողմից Երևան քաղաքի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Մոնթե Մելքոնյան փողոցին հարակից տարածքում նախատեսվող «Վերածնունդ» երիտասարդական ավանի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
3.    «Ռուբիզոն» ՍՊԸ  Օթևանի տուֆերի երևակման տարածքում 2019թ. կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
4.    Քաղաքացի Մ. Ադամյան Գետամեջ համայնքում պահեստ սառնարանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
5.    «Դեմեր» ՍՊԸ  Կոտայքի  մարզի  Արամուսի  բազալտի հանքավայրի «Դեմեր-1» տեղամասում 2019-2020 թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական   ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ


30.01.2019թ.
1.    «Պարկ Գրուպ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Մոնթե Մելքոնյան 31 հասցեում «Երևան պարկ» ընտանեկան ժամանցի և զվարճանքի կենտրոնի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
2.  Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Տավուշ-6) շրջանակում, Իջևան քաղաքի 2006թ. գլխավոր հատակագծի լրամշակված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
3.    «Ֆեմիդա Գրուպ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի  Դավթաշեն վարչական շրջանի Տ. Պետրոսյան 40 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցապատման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
4.    «Կապանի ԼՀԿ ՓԲԸ Շահումյանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի տարածքում պաշտպանիչ բնամասի փլուզման հետևանքների վերացման գնահատման հաշվետվություն
5.    «ՍՎ ՋՈՒՐ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Կոտայքի մարզի Արզնիի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 6/64 հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


25.01.2019թ.
1.    «Սպայկա» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Արտաշատի խճուղի 49/6 հասցեում 110/6-6ԿՎ ենթակայանի  և 110/6-6 ԿՎ ենթակայանին սնող 110 օդային գծի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
2.    «Տիգարբո» ՍՊԸ Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի արդյունահանման (ընդլայնում, ժամկետի երկարաձգում) նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
3.  «Հայնախագիծ» ԲԲԸ Արարատի մարզի Արարատի տարածաշրջանի (Արարատ-7, Արարատ-8, Արարատ-9) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածքային պլանավորման փաստաթղթերի (ՄՄՀՏՊՓ) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
4.   «Շիրակ-Ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի՝ Շիրակի մարզի գյուղերի (12) և Գյումրի քաղաքի կոյուղու համակարգի (« Լոտ 1.3 ») շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
5.    «Հայնախագիծ» ԲԲԸ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-2՝ ք. Գորիս, Ակներ, Բարձրավան, Խնձորեսկ, Հարթաշեն, Ներքին Խնձորեսկ, Շուռնուխ, Աղբուլաղ, Ձորակ, Վանանդ, Որոտան, Վերիշեն, Քարահունջ բնակավայրեր) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
6.    «ԱՏԳ ՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինների և կավի հանքավայրի տրավերտինների «Ավագանու» տեղամասի ընդլայնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
7.    «ՆԱՐՎԱՆՆԱ» ՍՊԸ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
8.  «Հայնախագիծ» ԲԲԸ Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Արարատ-4, Արարատ-5, Արարատ-6) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
9.    «Մերսար» ՍՊԸ Արագածոտնի  մարզի  Արտենիի  օբսիդիանի հանքավայրի 4-րդ տեղամասում 2018-2020 թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
10.    «Հայնախագիծ» ԲԲԸ  Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-5) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
11.    «Հայնախագիծ» ԲԲԸ  Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-1) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
12.    «Պ և Օ» ՓԲԸ-ի Պռոշյան համայնքի վարչական տարածքում նախատեսվող արտադրական տարածքի կառուցապատման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
13.    «Արարատ Լադա» ՓԲԸ-ի Ավտոտեխսպասարկման կայանի, առևտրի և սպասարկման կենտրոնի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
14.    «Հայնախագիծ» ԲԲԸ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-8) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
15.    «Հայնախագիծ» ԲԲԸ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (Սյունիք-3) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
16.    «Խարկով Գրուպ» ՍՊԸ Շիրակի մարզի Խարկովի տուֆի և պեմզայի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
17.  «Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ Այգաբացի անդեզիտաբազալտների երևակումում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով 2018-2020թթ.  կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
18.    «Քալոյան» Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի (Ծակքարի) պեռլիտային ավազի հանքավայրի 2-րդ տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն