ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Եզրակացությունների արխիվ 2018թ.

30.11.2018թ. Եզրակացություններ

 • Երևան քաղաքի Իսակովի պողոտա 17/4 և 19 հասցեներում նախատեսվող Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության դեսպանատան կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 • «Հրազդան ցեմենտ քորփորեյշն» ՍՊԸ Մաքրավանի մերգելային կրաքարերի հանքավայրի արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 • «Բազալտ 7» ՍՊԸ Սյունիքի մարզի Անգեղակոթի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 • «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ ք. Սևան, թերակղզու ոչ ափամերձ հատվածում Արտաշ Գրիգորյանին պատկանող տարածքի 0.22 կՎ էլեկտրամատակարարման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվութուն
 • «ԳԵՈՌԵՅԴ» ՓԲԸ Սյունիքի մարզի Սալվարդ սարի հյուսիս-արևելյան լանջի 2018-2021թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանաորոնողական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

07.11.2018թ. Եզրակացություններ

 • «Դավիթ Փարեմուզյան» ՍՊԸ Բորբորթի դիաբազային պորֆիրիտների հանքավայրի Քարալանջ տեղամասի /ընդլայնում և ժամկետի երկարացում/ արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 • «Ֆարտո Շին» ՍՊԸ Բաղրամյանի հրաբխային տուֆերի հանքավայրի հարավ-արևմտյան տեղամասի հանքերևակումում 2018-2019թթ. կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեեցության նախնական գնահատման հայտ
 • «Քարհանք» ՍՊԸ Ուջանի պիրոկլաստիկ տուֆերի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 • Հրազդանի կավի հանքավայրի արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն «Հրազդան ցեմենտ քորփորեյշն» ՍՊԸ
 • Քաղաքացի Ալբերտ Թառոյանի կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի Բագրևանդ 82 հասցեում նախատեսվող արտադրական շինությունների կառուցման նախնական գնահատման հայտ
 • «Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ «Ծաղկահովիտ համայնքի Ծաղկահովիտ և Նորաշեն բնակավայրերի լեռնային տարածքներում հողապաշտպան անտառտնկարկների հիմնում» անտառպատման աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ
 • «Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ «Ապարան համայնքի Ապարան և Վարդենուտ բնակավայրերի լեռնային տարածքներում հողապաշտպան անտառտնկարկների հիմնում» անտառպատման աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ
 • «Վանակվա Գրուպ» ՍՊԸ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 7/58 հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 • «Վարդանյան ընտանիք» բարեգործական հիմնադրամի կողմից նախատեսվող Գրիգոր Լուսավորիչ, Բեյրութի, Խորենացու և Իտալիայի փողոցներով պարփակված այգու բարեկարգման և արդիականացման նախնական գնահատման հայտ
 • «ՇԱՆԹ-ՍԵՅՐԱՆ» ՍՊԸ Գեղարքունիքի մարզի Քարաձիի անդեզիտաբազալտի երևակումում 2018-2020 թթ.ին կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 • «Արծաթե Սյուն» ՍՊԸ Շիրակի մարզի Գոգհովիտի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 • «Տեխնոման» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Գեղարքունիքի մարզի Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 5P հորատանցքի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 • Հին Արտաշատի տարածքում, Խոր Վիրապի վանքի հարևանությամբ դիտահարթակի և այցելուների տեղեկատվական ու սպասարկման կենտրոնի նախնական գնահատման հայտ

17.09.2018թ. Եզրակացություններ

 •  «ԽԱՉՀԱՐ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված շինարարական թափոնների վերամշակման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն  
 • «ՍԱՖԵՋ» Ընկերություն «Սևանի կեղտաջրերի մաքրման կայանի» տեխնիկատնտեսական հիմնավորման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
 • «ԷՍԱՐՓԻ Շնայդեր ընդ Փարթներ Իժենյոր-Քընսալթինգ» ՍՊԸ «Արմավիրի (Մեծամորի) կեղտաջրերի մաքրման կայանի» տեխնիկատնտեսական հիմնավորման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
 • «ՄԼ Մայնինգ» ՍՊԸ Արարատի մարզի Շահումյանի ավազի հանքավայրի հարակից տարածքներում 2018-2021թթ. ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 • «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ Արագածոտնի մարզի Արտենիի պեռլիտային ավազների հանքավայրի  հարավային տեղամասում օգտակար  հանածոյի  արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 • Գյումրու «Կումայրի» պատմական կենտրոնի փողոցների վերականգնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
 • Սյունիքի մարզի, գ. Դավիթ Բեկ, Կարմրաքար թաղամասի № 2փողոցի 2 նրբանցք հասցեում Վոլոդյա Մարտիրոսյանին պատկանող առանձնատան 0.22ԿՎ էլեկտրամատակարարման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվութուն 
 •  «Շամլուղի ստորգետնյա հանքի վերազինումմինչև 500.0հազ.տ/տարի արտադրողականությամբ» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 

22.08.2018թ.  «Որոտան-1» ՓՀԷԿ-ի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ / «ՈՐՈՏԱՆ ՀԻԴՐՈ» ՍՊԸ


16.08.2018թ. Եզրակացություն

 1. Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի «Ձոր» տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / «ԱՆԻ ՏՈՒՖ ՊՐՈԴՈՒԿՏ» ՍՊԸ 
 2. Արամուսի բազալտների հանքավայրի Դեմեր տեղամասի  արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / «ԴԵՄԵՐ» ՍՊԸ 
 3. Կառնուտի անդեզիտների հանքավայրի / ընդլայնում և ժամկետի երկարաձգում / արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / «ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ.. ԲԲԸ

13.08.2018թ. Եզրակացություն

 1. Երևան քաղաքի Նոր նորք վարչական շրջան Արտ.Միկոյան 18/2 հասցեում նախատեսվող հասարակական շինությունների կառուցման և գոյություն ունեցող շինությունների վերակառուցման  նախնական գնահատման հայտ / «ԿԱՄ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹՍ» ՍՊԸ
 2. Առինջ համայնքի 14-րդ փողոց, 1-ին փակուղի թիվ 5 հողամասում ավտոմեքենաների վաճառքի սրահի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ / Քաղաքացի Երանյակ Ծառուկյան


06.08.2018թ. Եզրակացություն

«Դեպի Տաթև վանական համալիր տանող ճանապարհի վերակառուցում» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


12.07.2018թ. Եզրակացություններ   

 1. «Սագամար» ՓԲԸ  ՀՀ Լոռու մարզի Դեղին և Սև գետերի ավազանում երկաբանահետախուզական  աշխատանքների իրականացման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 2. «ԷՍ Ար Փի Փարթներս» ընկերություն Վանաձոր քաղաքի 8-րդ ճնշումային գոտու վերականգնման և օղակաձև սնուցման համակարգի անավարտ հատվածի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 3. «ՍՏԵՓԳԱԶ» ՍՊԸ ՀՀ Լոռու մարզի Ուրասարի դոլերիտային բազալտի հանքավայրի հյուսիս-արևելյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 4. «ՌԱՖԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի ՀԵՐՀԵՐԻ հրաբխային ավազի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 5. «Շիրառ» ՍՊԸ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օշական համայնքում գործող թռչնաբուծարանի ընդլայնման նախագծի գնահատման հաշվետվություն
 6. «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ Մեղրի անցակետի արդիականացման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 7. «Էյ ընդ Էմ Ռեյր» ՍՊԸ Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքի Արտավազ գյուղում ածխաթթվային հանքային և ստորերկրյա քաղցրահամ ջրաղբյուրների ջրի շշալցման արտադրամասի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 8. «ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ ՀՀ Վայոց Ձորի  մարզի  Էրթիչի քվարցիտների հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 9. «ՉՈՒԴՈ ՄԵՏԱԼ» ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Արջիձորի ոսկի-բազամետաղային հանքերևակման սահմաններում 2018-2021թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 10. «Միկմետալ» ՓԲԸ ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրաբերի լիթոիդային պեմզաների Լանջ տեղամասում օգտակար  հանածոյի  արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 11. «ՎԻՆԵԿԱ» ՍՊԸ ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի ավազի հանքավայրի «Արևմտյան 1-ին» տեղամասի ընդլայնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 12. «ԷՅ ԷՄ ԹԻ» ՍՊԸ  ՀՀ  Կոտայքի  մարզի Արամուսի բազալտի հանքավայրի 2018-2019թ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ
 13. «Մուլտի Գրուպ» Կոնցերն ՍՊԸ Երևան քաղաքի Աբովյան փողոց 5/1, 5/2 և 5/5 հասցեներում նախատեսվող հյուրանոցային համալիրի նախնական գնահատման հայտ
 14. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի «Բաղրամյան» էլ. ցանցի վարչական  տարածքում վտանգավոր թափոնների պահման տեղամասերի կառուցման  գնահատման հաշվետվություն
 15. «Շիրակ-Ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 16. «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտենիի պեռլիտային ավազներ հանքավայրի հարավ-արևմտյան տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 17. «Բիդեք» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի Էրեբունի փողոց 15/3 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի նախնական գնահատման հայտ
 18. ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափ համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 19. ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 20. «ՋՍՖ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Սևակի փողոց 51/2 հասցեում նախատեսվող բնակելի-առևտրային համալիրի կառուցման նախնական գնահատման հայտ<
 21. «Սոլարսիս» ՍՊԸ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի վարչական տարածքում "Արգեստ" հողմային էլեկտրակայանի կառուցման և շահագործման նախնական գնահատման հայտ
 22. «ՍԹՈՈՒՆ ԼԵՆԴ» ՍՊԸ Կոտայքի  մարզի Բալահովիտի բազալտի հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 23. «Գաջի գործարանի վերազինման» նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 24. «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ» ԲԲԸ  Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի համայնքում նախատեսվող առևտրի կենտրոնի      նախնական գնահատման հայտ
 25. «Թաթսթոուն» ՍՊԸ Սյունիքի մարզի Լիճքի հանքավայրի տեղամասում 110 կՎ բարձրավոլտ օդային գծի և ենթակայանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 26. «Էրեբունի շուկա» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանում գոյություն ունեցող առևտրի կենտրոնի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 27. Քաղաքացի Շ. Մկրտչյանի Երևան քաղաքի Սեբաստիա փողոցում գոյություն ունեցող առևտրի կենտրոնի ընդլայնման նախնական գնահատման հայտ
 28. «ԱՎԱԶՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ Արմավիրի մարզի Տանձուտի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի Տանձուտ-1  տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 29. «ՍԱՍ ԴԱՎԻԹ » ՍՊԸ  Ագատի անդեզիտների երևակման տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 30. «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ «Հյուսիս- Հարավ  ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր Տրանշ 4. Սիսիան- Քաջարան ճանապարհի հատվածի» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գնահատման հաշվետվություն
 31. «Ինտեր Մայնինգ» ՍՊԸ «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծարասարի ոսկու արմատական հանքերևակման տարածքում 2018-2020թթ. ընթացքում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 32.  «Բոնանո» ՍՊԸ ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի հանքային դաշտի Կյուրեղ լեռան քվարցիտների երևակման տարածքում 2018թ. ընթացքում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 33. «ՌԵԴ ՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ  ՀՄեծավանի ներկող և շինարարական տուֆերի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գնահատման հաշվետվություն
   

29.03.2018թ. Եզրակացություններ   

 1. «ՊոլիԱրմ» ՍՊԸ  ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի հարթակի տարածքում 2017-2020թթ. երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 
 2. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Գողթ  համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 3. «Չկալովկա գյուղում Ռազմիկ Հովաննիսյանին պատկանող շինության 0.22կՎ էլեկտրամատակարարում» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն
 4. «Լոթթի Էնջիներիա» ընկերության կողմից ներկայացված Գյումրի քաղաքի շրջանցիկի և Գյումրի-Բավրա ճանապարհային հատվածների վերակառուցման և բարելավման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն
 5. «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի հարավային տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 6. «ՎԱԿ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ  կենսաօրգանական (սպանդային) և այլ օրգանական թափոնների ոչնչացման համալիրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 7. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Կարենիս  համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 8. «Բիթեր Ռիվեր» ՍՊԸ կողմից ներկայացված ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքի Երևան-Սևան մայրուղի 10/5 հասցեում նախատեսվող գարեջրի գործարանի և ռեստորանի աշխատանքային նախագծի նախնական գնահատման հայտ
 9. «ՍԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ» ՓԲԸ ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի գիպսատար ապարների  հանքավայրի հարավային  տեղամասում  2017-2020թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական  ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեեցության նախնական  գնահատման հայտ
 10. «Ավշար ջուր» ՍՊԸ ՀՀ Արարատի մարզի «Արարատ» ածխաթթվային հանքային ջրերի հանքավայրի թիվ 11 և 12 հորատանցքներից հանքային ջրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 11. «Նիգ Մայնինգ» ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Խդեբանցի ոսկու հանքերևակման տարածքում 2018-2020թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ
 12. «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆԱՎԹԻ ԵՎ ԳԱԶԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ ՀՀ երկրորդ պայմանական տարածքում նավթի և գազի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 13. «ՌԱՈւՌ»  ՍՊԸ ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի կավային ապարների երևակման տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 14. «Սյունիք» Օդանավակայան ՍՊԸ կողմից ներկայացված  ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում օդանավակայանի ուղևորային համալիրի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
 15. «Ալկաֆիշ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքում նախատեսվող մանրաձկան արտադրամասի նախնական գնահատման հայտ 
 16. «Պար Սամ Եղբայրներ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի  Էրեբունի վարչական շրջանաի Տ. Մեծ հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ  համալիրի  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ

05.02.2018թ. Եզրակացություններ

 1. «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ «Իջևան» էլ.ցանց, Վազաշեն գյուղում տեղադրվող 400/6 կՎԱ հզորության ԼՏԵ-ի 6կՎ էլեկտրամատակարարում» նախագծի գնահատման հաշվետվություն
 2. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Կամարիս  համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 3. «Նիկոլ Տուֆ» ՍՊԸ ՀՀ Շիրակի մարզի Բագրավանի պեմզային տուֆի  հանքավայրի «ԱԼԲԱ» տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 4. «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ «Ագարակ փ.կ.-ի և 110/35/6 կՎ Ագարակ ենթակայանի միջև կապ 110 կՎ նոր օդային գծի կառուցում» աշխատանքային նախագծի  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
 5. «ՀԻԴԴԵՆ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ ՀՀ   Արագածոտնի  մարզի  Արագածի պեռլիտի հանքավայրի օգտակար  հանածոյի  արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 6. «Էրնստ Էնդ Յանգ» ՓԲԸ Երևանի «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագրի ռազմավարական բնապահպանական գնահատման հաշվետվություն 
 7. «Դորոժնիկ»  ՍՊԸ Սպանդարյանի տուֆի և բազալտի հանքավայրի երրորդ(բազալտի) տեղամասի օգտակար հանածոների արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գնահատման հաշվետվություն 
 8. «ՄԼ Մայնինգ»  ՍՊԸ Եղվարդի հրաբխային խարամի արևմտյան տեղամասի տարածքում 2017-2019թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 9. «Տելիա Մայնինգ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված «Աստղաբերդ»  ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
 10. «Թաթսթոուն» ՍՊԸ Այգեձորի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի (Թղկուտի տեղամաս) ստորին հորիզոններում և թևերում 2017-2019թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների ժամկետի երկարաձգման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 11. «Կապպեր Պլաս» ՍՊԸ Սարիքար-Կուտականի բազմամետաղների հանքերևակման տեղամասում  2017-2020թթ. ընթացքում որոնողական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 12. «Կապպեր Պլաս» ՍՊԸ Թթուջրի բազմամետաղների հանքերևակման տեղամասում  2017-2020թթ. ընթացքում որոնողագնահատողական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 13. «Գեոմայնինգ» ՍՊԸ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վարդենիսի բազմամետաղների հանքերևակման տարածքում 2017-2019թթ.երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 14. «Էյ թի էմ էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ կողմից ներկայացված  «Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր» ՓԲԸ-ի «110/35/6" 35/6 կՎ Սոթք» ենթակայանում 110կվ բջիջի տեղադրման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 15. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Բալահովիտ համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 16. «Մհեր և Տիգրան» ՍՊԸ ՀՀ Արմավիրի մարզի ԳԱՅ-1 ավազակոպճային խառնուրդի երևակումում  2017-18 թթ կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 17. «ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ  կողմից ներկայացված ՀՀ Արագածոտնի մարզ Արուճի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի հյուսիսային տեղամասում  օգտակար  հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 18. «ԱՐԿԻ» ՍՊԸ Կաքավաձորի տուֆի հանքավայրի Պարտիզակ տեղամասում օգտակար  հանածոյի  արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 19. «Ախթալայի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի բացահանքի արդյունահանված տարածքում պոչերի պահեստավորման» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
 20. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Գետամեջ  համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 21. էջմիածին քաղաքը, որպես համայն հայության հոգևոր և խոշոր զբոսաշրջային  կենտրոն  աշխարհին հավուր պատշաճի ներկայացնելու նպատակով նախատեսվող  կենտրոնական փողոցների վերակառուցման, տարածքների կազմակերպման, օղակաձև տրանսպորտային երթուղու հատվածային վերակառուցման և լրակառուցման, արդիականացման, պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգնման, դեպի եկեղեցիներ տանող փողոցների, ճանապարհների հիմնանորոգման, էջմիածին քաղաքի մուտքի  նախագծման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 22. «Սպայկա» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Շենգավիթ Արտաշատի խճուղի 37/2, 49/3, 49/4,49/5, 51/2, 51/3 հասցեներում նախատեսվող կաթնամթերքի գործարանի և ջերմոցային համալիրների նախնական գնահատման հայտ
 23. «Արմսանպրոդակտ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի Շենգավիթ Արտաշատի խճուղի 49/2 հասցեում նախատեսվող ջերմոցային համալիրի  նախնական գնահատման հայտ 
 24. «ԿԱՊՈՒՅՏ ԲԱԶԱԼՏ»   ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Սպանդարյան-1 բազալտների երևակումում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 25. «ՎԻԿԱՐՏ»   ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի երևակումում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 26. «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ  Երևանի ՋԷԿ-ի 220/110/35 ենթակայանի վերակառուցման  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 27. «Սոս-Սաքո» ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Ալվանքի նեֆելինային սիենիտների  հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվ