ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթի հայտարարություններ և հրավերներ - ՇՄՆ-Մրցույթներ

Մրցույթի հայտարարություններ և հրավերներ/ ՇՄՆ-Մրցույթներ

Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի և սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով  ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/13 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր (նախատեսված 2022 թվականի համար)


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման նպատակով ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/15 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/14 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր