ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մրցույթի հայտարարություններ և հրավերներ - ՇՄՆ-Մրցույթներ

Մրցույթի հայտարարություններ և հրավերներ/ ՇՄՆ-Մրցույթներ

2024թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մթնոլորտային օդի որակի դիտակայանի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՊՁԲ-24/09» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2024թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-24/20» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2024թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Կարճ հաղորդագրությունների (sms) ուղարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-24/19» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2024թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Անտառների պետական հաշվառման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՄՆ-ԲՄ-ԾՁԲ-24/18» ծածկագրով բաց մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


01.11.2023թ․
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2024 թվականի աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-24/01» ծածկագրով բաց մրցույթի հայտարարություն և հրավեր

 


 

17.05.2023թ․
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-23/02 ծածկագրով բաց մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Հայաստանի Հանրապետությունում քիմիական նյութերի և խառնուրդների ռեեստրի ձևավորման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված  ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-23/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների և արտադրական լցակույտերի ռեկուլտիվացիայի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի մշակման» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված  ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-23/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների կատարման համար անտառների գույքագրման խորհրդատվական ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված  ՇՄՆ-ԳՀ-ԽԾՁԲ-22/21 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված  ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-22/20 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԳՀ-ԽԾՁԲ-22/17 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներքին աուդիտի ծառայությունների ձեռքբերման» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված  ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-22/06 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-22/05 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր

հրավեր-1
հրավեր-2
հրավեր-3


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-22/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների, օդորակիչների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-22/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար ««Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված  ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-22/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված  ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-22/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2022 թվականի աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-22/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-22/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տեսակավորման դարակաշարերի և դարակաշարի հիմնակմախքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/31 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Վարչական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/30 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տեսակավորման դարակաշարերի և դարակաշարի հիմնակմախքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/29 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Վարչական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/28 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Վարչական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/27 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ուղեգորգի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/26 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/25 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ուղեգորգի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/24 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/23 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ուղեգորգի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/22 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/21 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ուղեգորգի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/20 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/19 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի և սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/17 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-22/16 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/14 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման նպատակով տեխնիկական միջոցների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/13 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ուղեգորգի»  ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/12 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի»  ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/11 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի»  ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/10 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/09 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/08 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ուղեգորգի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/07 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/06 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/05 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԷԱՃ-22/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-22/01 ծածկագրով բաց մրցույթի հայտարարություն և հրավեր



Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի և սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով  ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/13 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր (նախատեսված 2022 թվականի համար)


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման նպատակով ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/15 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/14 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարություն և հրավեր


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր