ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Եզրակացությունների արխիվ 2016թ.

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐԽԻՎ 2016թ

29.04.2016թ. Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի հանքարդյունահանման համալիրի փոփոխված նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Գեոթիմ>> ՓԲԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. Քաջարանի պղնձամոլիմդենային հանքավայրի պաշարների արդյունահանման նախագծի փոփոխության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Զանգեզուրի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ>> ՓԲԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. Սիս գյուղական համայնքի(բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Ատրիում պրո Ստուդիո>> ՍՊԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. Ռանչպար գյուղական համայնքի(բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Հայնախագիր>> ԲԲԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. Արարատ քաղաքի աղբավայրի բարելավում և ենթակառուցվացքների ստեղծման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն /<<Հ. Արամայն>> ՍՊԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
եզրակացություն


16.12.2016թ. "Վայկ մետալ" ՍՊԸ Գլաձորի բազմամետաղային հանքավայրի բացհանքի շահագործում
եզրակացություն


18.11.2016թ.
Գեղի գետի ավազանի  հանքային դաշտում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի  երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքի  ժամկետի երկարաձգման նախնական գնահատման հայտ
Չկալովկա  համայնքի  վարչական տարածքում նախատեսվող ժամանակակից գյուղական  տուրիզմի և հանգստի  կենտրոնի նախնական գնահատման հայտ
Երևան քաղաքի Զաքարիա Սարկավագի 14 հասցեում նախատեսվող չինարենի ուսուցման դպրոցի


01.01-01.11.2016թ. 

01-30 

31-60

62-112