ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
20.06.2022
Քաղաքացիների ընդունելություն

Հիշեցնենք, որ սույն թվականի հունիսի 24-ին  Շրջակա միջավայրի նախարարությունում տեղի կունենա քաղաքացիների ընդունելություն, որի ընթացքում կքննարկիվեն քաղաքացիների դիմումները, բողոքները, առաջարկությունները և այլ հարցեր:
Ընդունելությանը հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է նախապես դիմումն ուղարկել Շրջակա միջավայրի նախարարության էլ.փոստի հասցեին՝  minenv@env.am  կամ զանգահարել 011) 818 559 հեռախոսահամարով։
Դիմումի մեջ պետք է նշել՝   անուն, ազգանուն, կոնտակտային տվյալներ, քննարկվող թեմայի վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն:
Անձը ընդունելության օրը պետք է ներկայանա անձը հաստատող փաստաթղթով։
Հասցե՝  ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3