ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

SEIS-ի սկզբունքները և գործելակերպը , ԾՐԱԳՐԻ համակարգողները

Ծրագրի ազգային համակարգողները

Գայանե Շահնազարյան`  ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության ‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ›› ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ 
Նելլի Բաղդասարյան`   ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդի անդամ (Բնապահպանության բնագավառ)
Յուրիկ Պողոսյան`   SEIS-ծրագրի ազգային օգնական


 "Խոհարարական գիրք" ("Cook book")`   SEIS-ծրագրի  Բնապահպանական տեղեկատվական համակարգի կառավարման մեթոդաբանական ուղեցույց (ռուսերեն, անգլերեն տարբերակներ) 


SEIS-ի հիմնական սկզբունքներն են.
Տեղեկատվության կառավարումն իրականացնել դրա աղբյուրին առավելագույնս մոտիկ:
Ապահովել միանգամյա հավաքագրված տեղեկատվության  բազմակի և բազմանպատակ օգտագործումը տեղեատվության այլ սպառողների կողմից:
Տեղեկատվությունը լինի հեշտ հասանելի հաշվետուների համար` ներառելու իրենց հաշվետվությունները:
Տեղեկատվությունը լինի հեշտ հասանելի բոլոր սպառողների համար:
Տեղեկատվությունը լինի կիրառելի համապատասխան տարածաշրջանային մակարդակում համեմատական վերլուծությունների, ինչպես նաև կառավարման գործընթացներին քաղաքացիների մասնակցեոթյան համար: 
Ամբողջությամբ լինի մատչելի լայն հանրության համար` ազգային մակարդակով ընդունելի բոլոր լեզուներով:
Տեղեկատվության հիմքում պետք է լինեն գործող ստանդարտներն ու դասակարգիչները և ունենա պարզ ծրագրային ապահովում: