ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքային հանդիպումներ, սեմինարներ

Սեպտեմբերի 13-14, 2019թ., Կոպենհագեն, Դանիա

Շրջակա միջավայրի եվրոպական գործակալությունը և վեց գործընկեր երկրները անցկացրեցին երկօրյա ինտերակտիվ աշխատաժողով՝ նվիրված բնապահպանական տեղեկատվության արդյունավետ փոխանակմանը: Այս աշխատաժողովը տարածաշրջանային աշխատանքային ծրագրի ներքո համաձայնեցված գործողությունների մի մասն է: ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ II Արևելք ծրագիրը լայնածավալ փորձագիտական աջակցություն է տրամադրում հաղորդակցության բնագավառում Եվրոպական շրջակա միջավայրի գործակալության հաղորդակցության ծրագրի և Eionet-ի հաղորդակցության փորձագետների միջոցով:
 Ուսումնասիրելով նորարարական գաղափարները՝ մասնակիցները կիսվեցին ստեղծագործական մոտեցումներով և քննարկեցին ցանցերի նշանակությունը և դրանց կառուցման եղանակները: Աշխատաժողովի հիմնական նպատակներն են եղել բարելավել հաղորդակցությունը հանրության և քաղաքականություն մշակողների հետ`բնապահպանական քաղաքականությանն օժանդակելու համար, ազգային մակարդակում ձևավորել ցանցեր, կիսվել Eionet-ի երկրների փորձով, փնտրել համագործակցության հնարավորություններ:
Այն ինտերակտիվ և մասնակցային սեմինար էր, որտեղ մասնակիցները ձևավորեցին հաղորդակցային և սոցիալական լրատվամիջոցների արշավ, կատարեցին ճգնաժամային կառավարման սիմուլյացիոն վարժություն, կարծիքներ փոխանակեցին ինֆոգրաֆիկայի և չափումների վերաբերյալ, իսկ ամենակարևորը՝ միմյանցից սովորեցին:
Աշխատաժողովին Հայաստանից մասնակցում էին երեք փորձագետ՝ ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ II Արևելք ծրագրի ազգային համակարգողներ Գայանե Շահնազարյանը (Շրջակա միջավայրի նախարարություն) և Նելլի Բաղդասարյանը (Վիճակագրական կոմիտե), հաղորդակցության փորձագետ Անի Համբարձումյանը (Վիճակագրական կոմիտե):


Հունիսի 13-14, 2019թ., Երևան, Հայաստան

Շրջակա Միջավայրի Եվրոպական գործակալության (ՇՄԵԳ) կողմից «Եվրոպական հարևանության գործիք – Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգ Արևելք II (ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ Ալ II) ծրագրի սկզբունքների և փորձի ներդրում» ծրագրի շրջանակում ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հետ համատեղ հունիսի 13-14-ը Երևանում կազմակերպվել է «Հայաստանի համար Էկոպորտալի ջրային բաղադրիչի ստեղծման» մեկնարկային փուլի աշխատաժողովը: Այն նպատակաուղղված էր ազգային, ռեգիոնալ և միջազգային մակարդակներին համապատասխան ջրերի Վեբ-պորտալի ձևավորմանը և ամբողջական էկոպորտալի հետագա զարգացմանը։ Ձևավորվելով տեղեկատվական միասնական համակարգի հենքի վրա՝ Պորտալը տրամադրելու է համադրելի տվյալներ և տեղեկատվական այլ արտադրանք բոլոր սպառողներին՝ իրականացնելու ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում, վերլուծական աշխատանքներ, ջրային ռեսուրսների պահպանում, կայուն համակարգային օգտագործման նախադրյալների ապահովում։
Աշխատանքների իրականացումն ենթադրում է ջրերի վարչական տեղեկատվական բազաների կատարելագործում, տեղեկատվության փոխանակման, ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալությունում ՇՄՏՄՀ ջրային բաղադրիչի ամբողջականացման, վիճակի բարելավման, պորտալի ձևավորման և կառավարման ՏՏ համակարգի ձևավորում և զարգացում։

Լրացուցիչ նյութեր

Հայտարարություն
Օրակարգ
Մասնակիցների ցանկ
Շնորհանդեսներ


Հունիսի 04-06, 2019թ., Երևան, Հայաստան

Շրջակա միջավայրի եվրոպական գործակալության և Սլովակիայի շրջակա միջավայրի գործակալության մասնագետները անցկացին շրջակա միջավայրի զեկույցների և գնահատման գործիքների վերաբերյալ դասընթաց Հայաստանի մասնագետների համար: Այս միջոցառումը մաս է կազմում Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող տեխնիկական աջակցության, բարելավում է ինստիտուցիոնալ և մեթոդաբանական կարողությունները շրջակա միջավայրի գնահատման հաշվետվություններում և նպաստում է շրջակա միջավայրի կառավարման արդյունավետությանը: Բազմակողմանի բնապահպանական գնահատումները հնարավորություն են տալիս քաղաքականության մշակողներին կատարել նպատակաուղղված գործողություններ և ցույց տալ համակարգային կապեր քաղաքականության միջամտության համար: Այս կարողությունների հզորացումը կօգնի ապահովել շրջակա միջավայրի վերաբերյալ զեկույցների կազմանը, որոնք կնպաստեն շրջակա միջավայրի հարցերի տարածաշրջանային գլոբալ արձագանքներին:

Լրացուցիչ նյութեր

Օրակարգ
Մասնակիցների ցանկ
Շնորհանդեսներ
Հայաստանի Հանրապետությունում շրջակա միջավայրի վերջին գնահատումների էֆեկտիվությունն ու համապատասխանությունը քաղաքականության մշակման և հանրային տեղեկատվության համար


ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ԵՎ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Inception phase country visit Armenia - 22/23 September 2016
22-23 September 2016 — Erevan, Armenia

Regional meeting on the implementation of the ENI SEIS II East work plan activities, 31 May - 1 June 2017
31 May - 1 June 2017 — Copenhagen, Denmark

Training on environmental accounting - first cycle
 28 August - 1 September 2017 — Montpellier, France

2017 Annual meeting of the Eionet National Reference Centres on land cover (NRC/LC) and preparatory meeting for the implementation of the CORINE Land Cover (CLC) pilot projects in the Eastern Partnership countries
9-11 October 2017 — Copenhagen, Denmark

Regional workshop on waste statistics
11-12 October 2017 — Kyiv, Ukraine

Joint seminar on CLC methodology and feasibility for national pilot project
11 October 2017 — Copenhagen, Denmark

Emerald Network Biogeographical evaluation Seminar
8-9 November 2017 — Tbilisi, Georgia

Regional Workshop on State of Environment Report (SoER)
28-30 November 2017 — Bratislava, Slovakia

Armenia: thematic workshop on the implementation of the water component of the ENI SEIS II East project
6-7 December 2017 — Yerevan, Armenia

2nd ENI SEIS II East Steering Committee meeting
12-13 December 2017 — Minsk, Belarus

Regional training Workshop on SEEA learning for measuring SDGs for EECCA countries
15-18 January 2018 — Minsk, Belarus

Joint OECD/UNECE Seminar on the Implementation of SEEA
21-22 February 2018 — Geneva, Switzerland

Armenia: Hands-on training for the implementation of the water component of the ENI SEIS II East project
26 February - 2 March 2018 — Yerevan, Armenia

Training workshop on reporting under Resolution No. 8(2012) of Bern Convention and development indicator of nationally designated areas, 17-18 April 2018, Copenhagen
17-18 April 2018 — Conference room

1st Workshop on reporting under Resolution N. 8(2012) of the Bern Convention
17-18 April 2018 — Copenhagen, Denmark

6th Meeting of Eastern Partnership Panel on Environment and Climate Change
 12-13 June 2018 — Kyiv, Ukraine

Regional workshop on sharing environmental information effectively
27-29 June 2018 — Copenhagen, Denmark

EEAcademy Summer School on Integrated Environmental Assessment
28-30 August 2018 — Copenhagen, Denmark

2018 Workshop on Air Quality monitoring and reporting under the ENI SEIS East II project
9-21 September 2018 — Copenhagen, Denmark

GREEN Action Task Force Annual Meeting
22-23 October 2018 — Bratislava, Slovakia

15th Joint Task Force on Environmental Statistics and Indicators
 25-26 October 2018 — Geneva, Switzerland

Second Workshop on reporting under Resolution N. 8(2012) of the Bern Convention
8-9 November 2018 — Paris, France

3rd ENI SEIS II East Steering Committee meeting
 13-14 November 2018 — Tbilisi, Georgia

Regional water workshop - sharing knowledge and experiences on developing the indicator and indicator-based assessment in Eastern Europe and the Caucasus Region
27-28 November 2018 — Istanbul, Turkey

Regional meeting on Open Data and E-government for the environment
 5-6 March 2019 — Kyiv, Ukraine

UNECE Twenty-first session of the Working Group on Environmental Monitoring and Assessment
6-7 May 2019 — Geneva, Switzerland

UNECE Regional Conference on Environmental Data
8 May 2019 — Geneva, Switzerland

Third workshop on reporting under Resolution No. 8 (2012) of the Bern Convention
23 May 2019 — Paris, France

7th meeting of the Eastern Partnership Panel on Environment and Climate Change
27-28 May 2019 — Vienna, Austria

Armenia: Capacity building and knowledge sharing in developing national state of environment reports
4-6 June 2019 — Yerevan, Armenia

Kick off meeting for the ecoportal of Armenia
13-14 June 2019 — Yerevan, Armenia

Twenty-third meeting of the Working Group of the Parties to the Aarhus Convention
26-27 June 2019 — Geneva, Switzerland

The EEAcademy ENI Summer School Towards Integrated Sustainability Assessments
27-29 August 2019 — Copenhagen, Denmark

Vocational training on environmental accounting
2-6 September 2019 — Montpellier, France

National roundtable on open data and e-government for the environment in Armenia
10 September 2019 — Yerevan, Armenia

Second regional workshop on sharing environmental information effectively
12-13 September 2019 — Copenhagen, Denmark

First webinar on State of Environment reports | 24/9/2019 14:00-15:00 CET
24 September 2019 — webinar

Second regional meeting on open data and e-government for the environment
2-4 October 2019 — Geneva, Switzerland

Sixth meeting of the Task Force on Access to Information under the Aarhus Convention
2-4 October 2019 — Geneva, Switzerland

Joint UNECE-EEA workshop on open data for the environment
2 October 2019 — Geneva, Switzerland

Regional workshop on State of environment report
8-9 October 2019 — Bratislava, Slovakia

Regional biogeographical seminar (Emerald Network) for Armenia, Azerbaijan and Georgia
29-30 October 2019 — Budapest, Hungary

4th ENI SEIS II East Project Steering Committee Meeting
12 November 2019 — Copenhagen, Denmark

Second webinar on State of Environment reports | 12/11/2019 14:00-15:00 CET
12 November 2019 — webinar

Air quality country visit to Armenia
18-19 November 2019 — Yerevan, Armenia

Second regional workshop to increase the use and public accessibility of air quality data
20-22 November 2019 — Tbilisi, Georgia

First training on CORINE Land Cover (CLC) methodology in the Republic of Armenia
12-13 February 2020 — Yerevan, Armenia

Joint OECD/UNECE Seminar on the Implementation of SEEA
13-14 February 2020 — Geneva, Switzerland

Cancelled - regional workshop on State of Environment report
18-19 March 2020 — cancelled

Webinar on State of Environment reports - SOER 2020 and Danish State of the Environment webportal
23 April 2020 —

Second training on CORINE Land Cover (CLC) methodology in the Republic of Armenia
15 May 2020 —

Regional webinar on the State of Environment Report
18 June 2020 —

Concluding event “Implementation of the Shared Environmental Information System principles and practices in the Eastern Partnership countries” (ENI SEIS II East) Project
25 June 2020 —

Online training for Eco Portal in Armenia
29-30 June 2020 —

Digital Package on the outcome of the CLC-Pilot project, potential benefits and way forward in ENI-East countries
30 June 2020 — Digital Package