ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
31.12.2014
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից 2012 թվականի օգոստոսի 16-ին ընդունվել է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից 2012 թվականի օգոստոսի 16-ին ընդունվել է <<Ոչ սակագնային կարգավորման բնագավառում նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> թիվ 134 որոշումը և դրան համապատասխան կարգերը,որոնց դրույթները պարտադիր են լինելու Հայաստանի Հանրապետության համար:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ediny_perechen.aspx

ՀՀ բնապահպանության նախարարության իրավասության շրջանակներում է լինելու թիվ 134 որոշման հավելված 1-ի 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8 և 2.13 կետերով նախատեսված ապրանքների ներմուծման և արտահանման լիցենզիաների տրամադրումը (բացառությամբ արգելված ապրանքների):

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ՀՀ բնապահպանության նախարարություն: