ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
14.01.2022
2021 թվականին Սևանա լճում նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել են սիգի պաշարները

Եթե 2020թ. լճում սիգ ձկան ընդհանուր պաշարը կազմել է 2345 տոննա, որից արդյունագործական պաշարը՝ 586.25 տոննա, ապա 2021 թվականին սիգի ընդհանուր պաշարը կազմել է ՝ 5348,32 տոննա, որից արդյունագործականը՝ 641.80 տոննա: 
Միաժամանակ արդյունագործական պաշարից որսման համար թույլատրելի չափաքանակը 2020 թվականին կազմել է 250 տոննա, 2021թվականին՝ 300:

ecolur.org
Մանրամասներն այստեղ՝ https://cutt.ly/7Ig6Ew9