ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պայմանագրում կատարված փոփոխություններ/ՇՄՆ Մեկ անձից գնումներ

Պայմանագրում կատարված փոփոխություններ/ՇՄՆ Մեկ անձից գնումներ

2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների»ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-21/06» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին հայտարարություն