ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պայմանագրում կատարված փոփոխություններ/ՀԿ- Մեկ անձից գնումներ

Պայմանագրում կատարված փոփոխություններ/ՀԿ- Մեկ անձից գնումներ