ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պայմանագրեր/ՀԿ- Մեկ անձից գնումներ

Պայմանագրեր/ՀԿ- Մեկ անձից գնումներ

2021թ.
«Դիլիջան» ազգային պարկ» կարիքների համար «Շարժիչի յուղերի և հակասառիչ հեղուկի»-ի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԿԲՀ-ԴԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-21/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20.07.2021թ.
 կնքված պայմանագիր