ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնակիցների հայտեր/ՇՄՆ Մեկ անձից գնումներ

Մասնակիցների հայտեր/ՇՄՆ Մեկ անձից գնումներ

2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-21/06» ծածկագրով ընթացակարգի հայտ


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Հաշվապահական համակարգչային ծրագրային փաթեթների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-21/03 ծածկագրով ընթացակարգի հայտ


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Շշալցված աղբյուրի ջրի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-21/04 ծածկագրով ընթացակարգի հայտ