ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնակիցների հայտեր/ՇՄՆ Մեկ անձից գնումներ

Մասնակիցների հայտեր/ՇՄՆ Մեկ անձից գնումներ

2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Ընդհանուր գործունեության մոնիթորինգային ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-22/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-22/18» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Արխիվացման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-22/16» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից զբաղեցվող շենքային տարածքների սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-22/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Տեսակավորված աղբի սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-22/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «E դասի սեդան, «Տոյոտա Քեմրի 2.5 P» ավտոմեքենայի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-22/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Հաշվապահական համակարգչային ծրագրային փաթեթների մշակման տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-22/12» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Մալուխային հեռուստահաղորդումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-22/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-22/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Սերվերային ենթակառուցվածքների (IaaS-infrastructure as a service) շահագործման և սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-22/09» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Ծրագրային ապահովման սպասարկման (Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն) ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-22/08» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-22/07» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ


2022թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար
 «Գազավորված հանքային ջրի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-22/18» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԾՁԲ-21/06» ծածկագրով ընթացակարգի հայտ


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Հաշվապահական համակարգչային ծրագրային փաթեթների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-21/03 ծածկագրով ընթացակարգի հայտ


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Շշալցված աղբյուրի ջրի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-21/04 ծածկագրով ընթացակարգի հայտ