ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնակիցների հայտեր/ՀԿ- Մեկ անձից գնումներ

Մասնակիցների հայտեր/ՀԿ- Մեկ անձից գնումներ

2021թ.
«Դիլիջան» ազգային պարկ»
 կարիքների համար «Կապարաթթվային կուտակիչների»-ի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԲՀ-ԴԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-21/14 ծածկագրով ընթացակարգի հայտ


2021թ.
«Դիլիջան» ազգային պարկ»
 կարիքների համար «Շարժիչի յուղերի և հակասառիչ հեղուկի»-ի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԲՀ-ԴԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-21/13 ծածկագրով ընթացակարգի հայտ