ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրեր/ ՇՄՆ-Մրցույթներ

Կնքված պայմանագրեր/ ՇՄՆ-Մրցույթներ

2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներքին աուդիտի ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/05» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 25.02.2021թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/05


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների, օդորակիչների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/04» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 29.12.2020թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/04-1
ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/04-2


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/03» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 28.12.2020թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/03


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 25.12.2020թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/02


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20.12.2020թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-21/01


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-21/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 25.01.2021թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-21/01


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 19.06.2021թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/13


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Դիզելային վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 12.05.2021թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/11


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20.04.2021թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/10


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/09» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 14.04.2021թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/09


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/08» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 20.04.2021թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/08-1
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/08-2


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/07» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 24.03.2021թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/07


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տեխնիկայի և սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/06» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 24.03.2021թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/06-1
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/06-2


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տեխնիկայի և սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/05» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 23.02.2021թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/05-1
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/05-2


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 27.01.2021թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/02-1
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/02-2
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/02-3


2021թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 29.01.2021թ. կնքված պայմանագրեր.
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/01-1
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/01-2
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/01-3
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-21/01-4