ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարողական ակտեր/ՇՄՆ Մեկ անձից գնումներ

Կատարողական ակտեր/ՇՄՆ Մեկ անձից գնումներ