ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
07.02.2014
Ս.թ. փետրվարի 12-ին տեղի կունենան Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

Ս.թ. փետրվարի 12-ին տեղի կունենան Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի նոր պոչամբարի նախագծի լրամշակված բնապահպանական մասի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության, հասարակական և ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների վերաբերյալ հասարակական լսումներ

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 10 հոդվածով սահմանված կարգով ս.թ. փետրվարի 12-ին ժամը 12.00-ին Երևան քաղաքի Սունդուկյան 23/100  հասցեում տեղի կունենան <<Մեգո Գոլդ>>ՍՊԸ-ի կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննությաններ կայացված ՀՀ Արագածոտնի մարզի  Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի նոր պոչամբարի նախագծի լրամշակված բնապահպանական մասի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության, հասարակական և ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների հասարակական լսումներ: