ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
29.06.2022
«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի «Դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ»-ի թափուր հաստիք

Աշխատանքային պայմաններ՝ Մշտական
Գտնվելու վայր՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ 155 000 ՀՀ դրամ +հավելումներ
Աշխատանքային ժամեր՝ 24 ժամյա հերթափոխային

Պարտականություններ՝
•    Դիտարկումների իրականացում և ստացված արդյունքների մշակում,
•    Օդերևութաբանական հրապարակի, խցիկի, բացատի, ցանկապատի վիճակի և դրանց սանիտարական վիճակի վերահսկում,
•    Դիտարկումներից առաջ սարքավորումների և սարքերի զննում,
•    Փաստացի եղանակի և մոտակա երկու ժամվա կանխատեսվող եղանակի ուսումնասիրում (հերթափոխն ընդունելու դեպքում),
•    АМИС համակարգից ստացվող METAR/SPECI, ինչպես նաև տեղական հերթական և հատուկ տեղեկատվության կազմում և վերահսկում,
•    Եղանակային փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության վերահսկում,
•    Օդերևութաբանական իրավիճակների փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցում՝ հերթապահ կանխատեսողին և օդային երթևեկությունը սպասարկող կարգավարներին,
•    Տեխուսուցման պարապմունքներին ակտիվ ներգրավվածություն,
•    ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի և կազմակերպության կանոնադրության սահմաններում վերադասի այլ հանձնարարությունների կատարում:

Սահմանված պահանջներ՝
•    Բարձրագույն մասնագիտական (օդերևութաբան, ջրաօդերևութաբան) կրթություն 
•    Առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (անգլերեն/ ռուսերեն) 
•    Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու կարողություն
•    Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ 
•    Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն 
•    Գերազանց գրավոր և բանավոր հաղորդակցության հմտություններ
•    Համակարգչի լավ իմացություն (MS Office, Internet) 

Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին`info@zamc.am, վերնագիր բաժնում նշելով` «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի «Դիտարկումների բաժնի 1-ին կարգի տեխնիկ-դիտորդ»։
Դիմելու վերջնաժամկետը` հուլիսի 10, ժամը 15:00: