ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
27.10.2021
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Կենտրոնական լաբորատորիայի մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի ծառայության մթնոլորտային օդի որակի Երևանի լաբորատորիայի առաջատար մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

 Աշխատանքային պայմաններ՝ Ժամանակավոր
Գտնվելու վայր՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ 130000 ՀՀ դրամ
Աշխատանքային ժամեր՝ 900-1800

 Պարտականություններ՝

 • Իր պատասխանատվության տակ գտնվող լաբորատոր սարքերի/սարքավորումների ստուգաչափում և սպասարկում
 • Իր պատասխանատվության տակ գտնվող լաբորատոր սարքերի/սարքավորումների շահագործում
 • Օդի նմուշների նմուշապատրաստում և դրանցում համապատասխան ֆիզիկաքիմիական պարամետրերի որոշում
 • Անալիզների արդյունքների հավաքագրում, ամբողջացում/մշակում և փոխանցում մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի ծառայության պետին
 • Նախատեսած անհրաժեշտ նյութերի, պահեստամասերի և այլ օժանդակ իրերի ցանկի կազմում և փոխանցում մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի ծառայության պետին
 • Լաբորատոր լիազորությունների սահմաններում առաջարկությունների, տեղեկանքների, հաշվետվությունների, զեկուցագրերի և այլ գրությունների նախապատրաստում
 • Իր գործառույթներից բխող՝ ՀՀ օրենսդրության նորմերին չհակասող վերադասի կողմից տրված հանձնարարությունների կատարում

 Սահմանված պահանջներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն (քիմիա, կենսաքիմիա կամ քիմիական տեխնոլոգիա)
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
 • Օտար լեզուների իմացություն (անգլերեն,ռուսերեն)  
 •  Լաբորատոր սարքերի շահագործման և մեթոդաբանության իմացություն
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություն
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն 
 • Արագ կողմնորոշվելու և արձագանքելու ունակություն
 • Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն

Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` hr@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ի «Կենտրոնական լաբորատորիայի մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի ծառայության մթնոլորտային օդի որակի Երևանի լաբորատորիայի առաջատար մասնագետ»։

 Դիմելու վերջնաժամկետը` նոյեմբերի 5, ժամը 15:00: