ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
06.09.2021
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Կիրառական կլիմատոլոգիայի բաժնի առաջատար մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

Աշխատանքային պայմաններ՝ Մշտական
Գտնվելու վայր՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ 130000 ՀՀ դրամ
Աշխատանքային ժամեր՝ 900-1800

Պարտականություններ՝

 • Կլիմայական տվյալների (օդի, հողի ջերմաստիճան, տեղումներ, քամի, ճնշում, հարաբերական խոնավություն և այլն) մշակման, վերլուծման աշխատանքներին մասնակցություն
 • Կլիմայական տարրերի օրական, ամսական և տարեկան շարքերի տարբեր վերլուծությունների, գնահատականների պատրաստում
 • ՀՀ մարզերի կլիմայական տեղեկագրերի պատրաստման աշխատանքներին մասնակցություն
 • Կլիմայական տեղեկատվության պատրաստում ըստ պահանջի տնտեսության տարբեր ոլորտներին տրամադրելու համար
 • Կլիմայական տվյալների հաշվարկի, վերլուծության իրականացում և մասնագիտացված ոլորտային նկարագրությունների պատրաստում
 • Բաժնի տարեկան ու հեռանկարային զարգացման ծրագրերի մշակման աշխատանքներին մասնակցություն
 • Իր գործառույթներից բխող՝ ՀՀ օրենսդրության նորմերին չհակասող վերադասի կողմից տրված հանձնարարությունների կատարում:

Սահմանված պահանջներ՝

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Առնվազն 1 օտար լեզվի իմացություն (անգլերեն/ռուսերեն)  
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություն
 • MS Office, Internet ծրագրերի իմացություն 
 • Արագ կողմնորոշվելու և արձագանքելու ունակություն
 • Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն:

Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` sona.shakhkyan@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ի Կիրառական կլիմատոլոգիայի բաժնի առաջատար մասնագետ»։

Դիմելու վերջնաժամկետը` սեպտեմբերի 10, ժամը 15:00: