ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
06.09.2021
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

Աշխատանքային պայմաններ՝ Մշտական
Կատեգորիա՝ Կանխատեսումներ
Գտնվելու վայր՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ 120000 ՀՀ դրամ
Աշխատանքային ժամեր՝ 900-1800

Պարտականություններ՝

 • Օդերևութաբանական իրավիճակի վերլուծության աշխատանքներին մասնակցություն
 • Եղանակի կանխատեսման ամենօրյա տեղեկագրի կազմում
 • Շաբաթական և ամսական դիտված եղանակային պայմանների վերլուծության կազմում
 • Եղանակի կանխատեսում հեռուստատեսության և ռադիոյի համար
 • Օդերևութաբանական տարրերի միջին օրական, տասնօրյակային, միջին ամսական, միջին տարեկան արժեքների հաշվարկում և դրանք համեմատում բազմամյա արժեքների հետ
 • Օդերևութաբանական ցանցի հետ համագործակցություն` ապահովելու տեղեկատվության ճիշտ հաղորդումը
 • Օդերևութաբանական անբարենպաստ և վտանգավոր երևույթների կանխատեսումներին մասնակցություն
 • Դիտված եղանակի ամսական տեսությունների կազմման աշխատանքներին մասնակցություն
 • Իր գործառույթներից բխող՝ ՀՀ օրենսդրության նորմերին չհակասող վերադասի կողմից տրված հանձնարարությունների կատարում:

Սահմանված պահանջներ՝

 • Բարձրագույն մասնագիտական (ջրաօդերևութաբանություն, աշխարհագրություն) կրթություն
 • Գերազանց գրավոր և բանավոր հաղորդակցության հմտություններ
 • Առնվազն 1 օտար լեզվի իմացություն (անգլերեն/ռուսերեն)
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություն
 • MS Office, Internet ծրագրերի գերազանց իմացություն
 • Արագ կողմնորոշվելու և արձագանքելու ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու կարողություն
 • Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն:

Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին`sona.shakhkyan@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ի «Օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ»։

Դիմելու վերջնաժամկետը` սեպտեմբերի 10, ժամը 15:00: