ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
15.06.2021
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Գետավազանային հիդրոլոգիական կայանի առաջին կարգի տեխնիկ»-ի թափուր հաստիք

Աշխատանքային պայմաններ՝ Մշտական
Գտնվելու վայր՝ Վանաձոր

Պարտականություններ՝
Գետավազանային հիդրոլոգիական կայանի համար նախատեսված աշխատավայր այցերի իրականացում
 Աշխատանքային գործունեության համար անհրաժեշտ գործիքների և համապատասխան առարկաների ընդունում
 Ժամանակացույցի համաձայն՝ սահմանված կարգով դաշտային գրքույկներում կատարված հաշվարկների ստուգում 
 Օպերատիվ հիդրոլոգիական դիտակետերի տեղեկատվության վերահսկում
Կայանում առկա գույքի և չափիչ սարքերի տեխնիկական վիճակի վերահսկում
Դիտակետերից ստացված և մշակված գրքույկների վերստուգում
Համալիր հիդրոգրաֆների կառուցում 
Իր գործառույթներից բխող՝ ՀՀ օրենսդրության նորմերին չհակասող վերադասի կողմից տրված հանձնարարությունների կատարում


Սահմանված պահանջներ՝

Բարձրագույն կրթություն
Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն
Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության հմտություն
Տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն 
Համակարգչային ծրագրերի իմացություն

Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` sona.shakhkyan@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Գետավազանային հիդրոլոգիական կայանի առաջին կարգի տեխնիկ»

Դիմելու վերջնաժամկետը` հունիսի 25, ժամը 17:00:
Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 011 818 555 հեռախոսահամարով։