ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
24.08.2020
2021թ. Օրհուսի ազգային զեկույցը կազմելուն ուղղված հարցաշար

Հայաստանի Հանրապետության կողմից 2021 թվականին Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով (UNECE) է ներկայացվելու Օրհուսի կոնվենցիայի կատարմանն ուղղված ազգային զեկույցը։  Զեկույցի պատրաստման նպատակով Օրհուսի Կոնվենցիայի ազգային համակարգողի, Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ կազմվել է սույն հարցաշարը։  Ձեր կողմից հարցաշարի լրացված տարբերակը  կօգնի զեկույցի պատրաստման աշխատանքներին։ Պատասխանելիս խնդրում ենք  ներառել 2017-2021թթ. ընկած ժամանակահատվածը Հարցաշարին կարող եք ծանոթանալ այստեղ. https://docs.google.com/forms/d/17LBLh6bte00RDe6Q2uuslDvc9bk4_MKuApe_i7xJ3Xw/viewform?fbclid=IwAR3TmUshM0jUe1cNoUycdeBhTjaEZ7r4eS0qGsc5sNvq7-WoDmwDsokUhrY&edit_requested=true Խնդրում ենք հարցաշարը լրացնել մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 31-ը ներառյալ