ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
17.01.2020
Մշակվում  է Արարատի  մարզի Երասխավան  համայնքի  վարչական տարածքում Արտաշես Թադևոսյանի՝ ձկնաբուծական  նպատակով  Հրազդան-Արաքսյան կոլեկտորից՝  87.20 լ/վրկ  ջրաքանակով ջրառի նոր ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

 Շրջակա միջավայրի  նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և  Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն  մշակվում  է Արարատի  մարզի Երասխավան  համայնքի  վարչական տարածքում Արտաշես Թադևոսյանի՝ ձկնաբուծական  նպատակով  Հրազդան-Արաքսյան կոլեկտորից՝  87.20 լ/վրկ  ջրաքանակով ջրառի նոր ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա  2020 թվականի հունվարի 22-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 
5-րդ հարկ, 541 սենյակ: 

 Շրջակա միջավայրի նախարարություն