ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
06.11.2019
Հարմարվողականության հիմնադրամի խորհուրդը հաստատեց <<Ապագա առաջնորդների ներգրավում, երիտասարդների համար հարմարվողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծում>> դրամաշնորհային ծրագիրը

Խորհրդի կողմից հաստատված նոր դրամաշնորհային նախագծերը ներառում են փոքր նորարարական դրամաշնորհներ Հայաստանի (Ազգային իրականացնող մարմին՝ «ԲԾԻԳ» ՊՀ) և Չիլիի (Ազգային իրականացնող մարմին՝ AGCID), ինչպես նաև  մեկ աճողական դրամաշնորհային ծրագիր Ռուանդայի (երկրի Ազգային իրականացնող մարմնի՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն)՝ համար, որոնց ընդհանուր արժեքը 560,000 ԱՄՆ դոլար է:
Հայաստանի դրամաշնորհը (230.000 դոլար) միտված է ապագա առաջնորդների ներգրավմանը, երիտասարդների համար հարմարվողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծմանը: