ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
05.11.2019
Մշակվում է Կոտայքի մարզի Արամուս համայնքի վարչական տարածքում հողի սեփականատեր Արտակ Արշակյանի 0.06 հա հողատարածքի ոռոգման նպատակով  ստորերկրյա  ջրաղբյուրից  0.01 լ/վ  ջրաքանակով  ջրառի  ջրօգտագործման  թույլտվության  նախագիծը: 

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

 Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն մշակվում է Կոտայքի մարզի Արամուս համայնքի վարչական տարածքում հողի սեփականատեր Արտակ Արշակյանի 0.06 հա հողատարածքի ոռոգման նպատակով  ստորերկրյա  ջրաղբյուրից  0.01 լ/վ  ջրաքանակով  ջրառի  ջրօգտագործման  թույլտվության  նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2019 թվականի նոյեմբերի 11-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,  5-րդ հարկ, 541 սենյակ:


                                  Շրջակա միջավայրի  նախարարություն