ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
05.09.2019
2019թ. սեպտեմբերի 10-ին Երևանում կազմակերպվելու է <<Բաց տվյալները և e-կառավարումը Հայաստանում>> թեմայով կլոր-սեղան

2019թ․ սեպտեմբերի 10-ին Երևանում Շրջակա Միջավայրի Եվրոպական գործակալության (ՇՄԵԳ) կողմից «Եվրոպական հարևանության գործիք – Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգ Արևելք II (ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ Ալ II) ծրագրի սկզբունքների և փորձի ներդրում» ծրագրի շրջանակում «ՓրայսուոթերհաուսԿուպերս» (PwC) միջազգային աուդիտորական  ընկերության տեխնիկական օժանդակությամբ կազմակերպվելու է կլոր սեղան քննարկում՝ նվիրված Բաց տվյալների և Էլեկտրոնային կառավարման շրջանակում բնապահպանական համակարգի ներգրավվածության հարցերին։ 
Քննարկումների արդյունքում վերհանվելու են․  

  • բնապահպանական տեղեկատվության արդիականացման միջոցները և դրա բարձր մատչելիությունը,
  • շրջակա միջավայրի և Բաց տվյալների, էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի արդյունավետ համագործակցությունը,
  • ԵՄ և արևելյան համագործակցության երկրների առաջավոր փորձի նեդնման հնարավորությունները,
  • Հայաստանի պատրաստվածության մակարդակը, Բաց տվյալների և Էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի  ամբողջապես ներառվելու նպատակային նախատեսվելիք  ճանապարհային քարտեզի հիմնական դրույթները։ Դրանք են․

- լրամշակված ճանապարհային քարտեզ`  բաց տվյալների և դրանց ելեկտրոնային կառավարման միջոցներով բնապահպանական տվյալների տարածման և փոխանակման համալիր միջոցառումներ, որը կարող է տարածվել հետագա հանրային քննարկումների և հաստատումների համար,
- Օրհուսի կոնվենցիայի, PRTR արձանագրության պահանջների իրացման համալիր միջոցառումներ,
- քննարկումներին մասնակիցների ավարտական ամփոփ դիտողությունները և առաջարկությունները,
- Արևելաեվրոպական տարածարջանի ՇՄՏՄՀ-ի (SEIS) հետագա զարգացման, համաեվրոպական գնահատման  գործընթացների  վրա ազդող ներդնումները: 

Կլոր սեղան քննարկումը կազմակերպվում է «ՓրայսուոթերհաուսԿուպերս»-ի  (PwC) միջոցներով և տեղի կունենա սեպտեմբերի 10-ին «Փարիզ Հոթել» հյուրանոցի դահլիճում (Երևան, Ամիրյան 4/6, 3-րդ հարկ)։

ՕՐԱԿԱՐԳ