ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
28.08.2019
Խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթին մասնակցելու հրավեր / Ծածկագիր-ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/04

Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար հայտարարվում է Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների ձեռքբերման հրավերը ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/04
 (Հրապարակված է 2019-08-23 14:36:00-ից մինչեւ 2019-08-30 10:00:00 ժամը ներառյալ)
https://armeps.am/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=5186789