ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
15.12.2017
Մշակվում է՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահուն համայնքի վարչական տարածքում <<Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան>> հիմնադրամի հողատարածքի գյուղատնտեսական (ոռոգման) նպատակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից (դրենաժներից) 96,0 լ/վ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և  N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահուն համայնքի վարչական տարածքում <<Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան>> հիմնադրամի հողատարածքի գյուղատնտեսական (ոռոգման) նպատակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից (դրենաժներից)  96,0 լ/վ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,  5-րդ հարկ, 541 սենյակ:  

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն