ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
01.08.2017
Գնառաջարկի Ներկայացման Հրավեր<br /> Թիրախային պահպանվող տարածքների («Զանգեզուր կեսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ գործող) վերաբերյալ հանրային ընկալման գնահատման ուսումնասիրության իրականացման խորհրդատվական ծառայության համար

«Պահպանվող Տարածքների Աջակցման Ծրագիր-Հայաստան» (ՊՏԱԾ-Հ) ծրագրի իրականացման գրասենյակը Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության անունից հրավիրում է հետքրքրված կազմակերպություններին մասնակցելու «Թիրախային պահպանվող տարածքների վերաբերյալ հանրային ընկալման գնահատման ուսումնասիրության» իրականացման խորհրդատվական ծառայության գնառաջարկի մրցույթային փաթեթի ներկայացման նպատակով հայտարարվող մրցույթին:

Ծրագիր`

«Պահպանվող Տարածքների Աջակցման Ծրագիր-Հայաստան» (ՊՏԱԾ-Հ)

Հղում No`

BMZ-N 2009.6657.2

Ֆինանսավորում`

KfW Զարգացման բանկ (KfW), Գերմանիա

Պատվիրատու`

ՊՏԱԾ-Հ ԾԻԳ-ը` ՀՀ բնապահպանության նախարարության (Ծրագրի իրականացման գործադիր մարմին) և ԳԻՏԵՔ Խորհրդատվական ընկերութան անունից

Պայմանագիր`

Խորհրդատվական Ծառայության ձեռքբերում

Հայտի ներկայացման Ընթացակարգ`

KfW գնումների ընթացակարգ, Ազգային գնահարցում

Մրցույթի Ծածկագիր`

SPPA /ARMENIA/CS/2017-3

Ծառայության անվանումը`

«Թիրախային պահպանվող տարածքների վերաբերյալ հանրային ընկալման գնահատման ուսումնասիրության» իրականացման խորհրդատվական ծառայության իրականացում:

Հայտարարության բացման օր`

Օգոստոսի 1, 2017

Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետ`

Օգոստոսի 29, 2017

Հայտի ներկայաման հասցե`

Երևան, Կառավարության 3-րդ շենք, 5-րդ հարկ, 544 սենյակ, «ՊՏԱԾ-Հ» ԾԻԳ գրասենյակ

Հայտի ներկայացման լեզու

Անգլերեն

Խորհրդատվական կազմակերպությանը ներկայացվող պահանջները՝

  1. Հանրային ընկալման գնահատման կամ սոցիալական հետազոտությունների ոլորտի աշխատանքների իրականացման նվազագույնը 5 տարվա փորձ:
  2. Սոցիոլոգիական հետազոտության, սոցիալական գնահատման նվազագույնը 2 ծրագրերի իրականացման փորձ առնվազն վերջին 5 տարիների ընթացքում: Բնապահպանության ոլորտի ծրագրային փորձառությունը կդիտվի որպես առավելություն:
  3. Հասանելի աշխատակազմ` համապատասխան կրթությամբ և որակավորմամբ:
  4. Աշխատանքային փորձ թիրախային տարածաշրջանում:
  5. Աշխատանքային փորձ միջազգային կազմակերպությունների և/կամ դոնորների հետ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար գրել ՊՏԱԾ-Հ ծրագրի Գնումների մասնագետ/հաշվապահ Մարինա Բաբայանին` հետևյալ էլ-փոստի հասցեով m.babayan@consecoard.am :

«Պահպանվող Տարածքների Աջակցման Ծրագիր-Հայաստան» (ՊՏԱԾ-Հ) ծրագիրը մաս է կազմում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Նախարարության կողմից (BMZ No: 2009.6657.2) մեկնարկած Կովկասյան նախաձեռնության:

Սույն ծրագիրը իրականացվում է համաձայն Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև կնքված միջկառավարական համաձայնագրի, ինչպես նաև KFW բանկի և ՀՀ Բնապահպանության Նախարարության միջև 28.05.2013թ-ին ստորագրված Հատուկ Համաձայնագրի միջոցով:

Գնառաջարկի ներկայացման փաթեթը կարող եք ներբեռնել այստեղ.