ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
30.01.2017
Մշակվում է <<ԱՍՋԻ էներջի>> ՍՊԸ` ՀՀ Սյունիքի մարզի Սառնակունք համայնքի վարչական տարածքում <<Մուխուրթուրյան-Գորիս>> ջրատարի վրա <<Մուխուրթուրյան-1>> և <<Մուխուրթուրյան-2>> ՓՀԷԿ-երի կառուցման նպատակով ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է <<ԱՍՋԻ էներջի>> ՍՊԸ` ՀՀ Սյունիքի մարզի Սառնակունք համայնքի վարչական տարածքում <<Մուխուրթուրյան-Գորիս>> ջրատարի վրա <<Մուխուրթուրյան-1>> և <<Մուխուրթուրյան-2>> ՓՀԷԿ-երի կառուցման նպատակով ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:

Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքնեին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):

Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2017 թվականի փետրվարի 6-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն