ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
10.01.2017
<<Հովքի ջուր>> ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ Տավուշի մարզի Հովք համայնքի վարչական տարածքում արդյունաբերական (շշալցում) նպատակով բնական աղբյուրից` 0.936 լ/վրկ ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծ

Հ Ա Ս Ա Ր Ա Կ Ա Յ Ն ՈԻ Թ Յ Ա Ն   Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217-Ն և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է <<Հովքի ջուր>> ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ Տավուշի մարզի Հովք համայնքի վարչական տարածքում արդյունաբերական (շշալցում) նպատակով բնական աղբյուրից` 0.936 լ/վրկ ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:

Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17-ից – 18-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):

Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2017թ. հունվարի 17 -ին_ժամը_1600 - ին Կառավարական 3- րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն