ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
09.12.2016
ՀՀ Սյունիքի մարզի Բալաք համանքի վարչական տարածքում ջրարբիացման նպատակով <<Ուրագ>> կոչվող բնական աղբյուրից՝ 0.61 լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման նախագիծը

   ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման gործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսgրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217-Ն և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է ՀՀ Սյունիքի մարզի Բալաք համայնքի վարչական տարածքում ջրարբիացման նպատակով՝ <<Ուրագ>> կոչվող բնական աղբյուրից 0.61 լ/վրկ ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:
    Բոլոր շահաgրgիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
    Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկլայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը _2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ժամը_1600 -ին Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:
 

                                                                            ՀՀ բնապահպանության նախարարություն