ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
01.12.2016
ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզական համայնքի վարչական տարածքում <<ԱղվերանԻնք>> ՍՊ Ընկերության Հայաստանյան Մասնաճյուղի խմելու-կենցաղային նպատակով <<Աղբուլաղ>> կոչվող բնական աղբյուրից՝ 9.6 լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:

ՀՀ բնապահպանության նախարարությանաշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217-Ն և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է ՀՀ Կոտայքիմարզի Արզական համայնքի վարչական տարածքում “ԱղվերանԻնք” ԸնկերությանՀայաստանյանՄասնաճյուղիխմելու-կենցաղային նպատակով ստորերկրյա <<Աղբուլաղ>> կոչվող բնական աղբյուրից՝ 9.6 լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկլայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա_2016թ. դեկտեմբերի7-ին_ժամը_1600 - ին Կառավարական 3-րդ
(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը) տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն