ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
29.11.2016
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շորժայի գյուղապետարանի՝ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող ՞՞ Աղբուլաղ՛՛ ջրաղբյուրից և մեկ խորքային հորից խմելու-կենցաղային նպատակով ¬2.2 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N 217-Ն և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շորժայի գյուղապետարանի՝ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող "Աղբուլաղ"՛ ջրաղբյուրից և մեկ խորքային հորից խմելու-կենցաղային նպատակով  2.2 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից -- 18 - ը դիմել ՀՀ բնապահպանության նախարարություն (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ):
Հասարակայնության կողմից փաստաթղթի նախնական տարբերակի լսումը տեղի կունենա 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ին ժամը   16:00 -ին Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:
 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

 

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն