ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
10.10.2016
2016թ. հոկտեմբերի 11-ին ժամը 1200-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության խորհրդակցությունների դահլիճում տեղի կունենա քննարկում

2016թ. հոկտեմբերի  11-ին ժամը 1200-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության խորհրդակցությունների  դահլիճում տեղի կունենա «Ժամկետանց պեստիցիդների պաշարների ոչնչացում և կայուն օրգանական աղտոտիչներով (ԿՕԱ) աղտոտված տարածքների աղտազերծում` քիմիկատների անվտանգ կառավարման միջոցառումների շրջանակներում» լայնածավալ ծրագրի շրջանակներում Հրազդան քաղաքի հարևանությամբ վտանգավոր քիմիական թափոնների կառավարման և ժամանակավոր պահպանման ազգային կենտրոնի հիմնման հետ կապված խնդիրների քննարկում:

Հասցե` Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական 3-րդտուն, 5-րդ հարկ:

 Օրակարգը կցվում է