ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
05.10.2016
ՀՀ Արարատի մարզի Ռանչպար համայնքի խմելու-կենցաղային և ոռոգման նպատակներով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից, համապատասխանաբար՝ 5.1 լ/վրկ և 82.5 լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության վերաձևակերպման նախագիծը

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության  կողմից  ՀՀ ջրային  օրենսգրքի և ՀՀ  կառավարության   07.03.03թ. N217-Ն  և N 218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է ՀՀ Արարատի մարզի Ռանչպար համայնքի վարչական տարածքում խմելու-կենցաղային և ոռոգման  նպատակներով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից  համապատասխանաբար  5.1 լ/վրկ և  82.5 լ/վրկ ջրառի  ջրօգտագործման   թույլտվության  վերաձևակերպման նախագիծը:
Բոլոր շահագրգռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17- ից - 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն` Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկլայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա_2016թ. հոկտեմբերի  12 -ին_ժամը_1600 - ին    Կառավարական      3-րդ տուն, 5-րդ հարկ,   541 սենյակ:

                ՀՀ բնապահպանության նախարարություն